Bibliotēka

Kas visu izteic bez mēles?

Man saka: Tā grāmata.

Ar viņu labākās spēles

Un mīļākā saruna.
(Rainis)

 

Grāmatām, tāpat ka cilvēkiem, ir savs mūžs un savs liktenis. Laika maiņā, un vienas grāmatas aizstāj citas.

Bet ir grāmatas, kuras dzīvo gadsimtiem ilgi. Tās ir grāmatas, kuras atspoguļotas mūžīgas vērtības. Grāmatas ienākušas cilvēku dzīvē jau pirms mūsu ēras.

Kas būtu cilvēku dzīve bez grāmatām?

Grāmatas ir mūsu neklātienes skolotāji un dzīvo sava mājā, kuru sauc par bibliotēku.

Mūsu skolas bibliotēka nodibināta, tāpat kā skola, 1949. gadā. Sākumā bibliotēkā bija tikai daiļliteratūra. 1956. gadā bibliotēkas fondā bija tikai 785 grāmatas. Ar katru gadu grāmatu fonds palielinās 1960. gadā fondā bija jau 1230 grāmatu, 1975. gadā – 5956 grāmatas. Pirmās mācību grāmatas skolas bibliotēka saņēma 1976. gadā . To skaits bija 2420 mācību grāmatu. 1980. gadā bibliotēka tika atklāta otrā telpa – mācību grāmatu krātuve. 1988. gadā 1. janvārī bibliotēkā jau bija 18 tūkstoši mācību grāmatu.

Par bibliotēkas likteni pirmajos pēckara gados nekas nav zināms. No 1977.gada līdz 1999.gadam bibliotēkā strādāja Anna Grohoļska. Pašlaik par bibliotekāri strādā Svetlana Zaļeska.

 

Skolas bibliotēka šodien.

Pēdējos gados bibliotēkas fonds pilnīgi atjaunots. Tagad tajā ir 6881 daiļliteratūras grāmatu un 26646 mācību grāmatu, t.sk. e-grāmatas. Bibliotēka piedalījās projektā “Latgales programma” un tā ietvaros saņēma 500 daiļliteratūras grāmatu latviešu valodā.

3.skolas bibliotēkas galvenie izaicinājumi:

* izaugsme lietpratības  attīstībai;

* vieta, kur notiek mācīšanās, rodas zinātkāre un interese par lasīšanu visai dzīvei;

*piekļuve mūsdienīgam, mainīgam un daudzveidīgam resursu klāstam.

Kopš 2002.gada visā Latvijā darbojas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta lasīšanas veicināšana programma, kurā piedalās arī mūsu skolēni, kļūstot par lasīšanas un vērtēšanas ekspertiem. Katru gadu martā Rīgā notiek Lielie lasīšanas svētki .Lasītāji-eksperti tad tiekas ar grāmatu autoriem ,izdevējiem, māksliniekiem, kur visiem dalībniekiem tiek pasniegti Goda raksti.

Skolas bibliotēka ir informācijas centrs, tās galvenais mērķis – sniegt informāciju tiem lasītajiem, kuram tā nepieciešama.

 

Sadarbības partneri:

LCB un Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu  bibliotēka “Zīlīte”.

Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums:

*kopējamā iekārta

*datori 

FOTO

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola