Bibliotēka

Kas visu izteic bez mēles?

Man saka: Tā grāmata.

Ar viņu labākās spēles

Un mīļākā saruna.
(Rainis)

 

Grāmatām, tāpat ka cilvēkiem, ir savs mūžs un savs liktenis. Laika maiņā , un vienas grāmatas aizstāj citas.
Bet ir grāmatas , kuras dzīvo gadsimtiem ilgi . Tās ir grāmatas, kuras atspoguļotas mūžīgas vērtības . Grāmatas ienākušas cilvēku dzīvē jau pirms mūsu ēras.
Kas būtu cilvēku dzīve bez grāmatām ?
Grāmatas ir mūsu neklātienes skolotāji un dzīvo sava mājā , kuru sauc par bibliotēku .
Mūsu skolas bibliotēka nodibināta, tāpat kā skola , 1949. gadā. Sākumā bibliotēkā bija tikai daiļliteratūra . 1956. gadā bibliotēkas fondā bija tikai 785 grāmatas . Ar katru gadu grāmatu fonds palielinās 1960. gadā fondā bija jau 1230 grāmatu , 1975. gadā – 5956 grāmatas . Pirmās mācību grāmatas skolas bibliotēka saņēma 1976. gadā . To skaits bija 2420 mācību grāmatu . 1980. gadā bibliotēka tika atklāta otrā telpa – mācību grāmatu krātuve . 1988. gadā 1. Janvārī bibliotēkā jau bija 18 tūkstoši mācību grāmatu .
Skolas bibliotēka šodien.
Pēdējos desmit gados bibliotēkas fonds pilnīgi atjaunots . Bibliotēkas fonda ir 6960 daiļliteratūras grāmatu un 18013 mācību grāmatu . 75 % no visām grāmatām ir grāmatas valsts valodā .
Bibliotēkā piedalījās projektā „ Latgales programma „ un saņēma daiļliteratūru latviešu valodā uz 1000 latiem . Skolas bibliotēka ir informācijas un izglītības centrs . Bibliotēkai ir galvenais mērķis – sniegt informāciju lasītājiem , kam tā nepieciešama.

 

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola