Ābeces svētki

7. martā plkst. 17.30 Daugavpils 3. vidusskolā ieradās svētku skolas formā tērpti 1. klašu skolēni un viņu vecāki! Un kāds gan tam iemesls? Izrādās, 1. klašu skolēniem nozīmīgs pasākums – “Ābeces svētki”!

Kopš 1. septembra ir pagājis jau pusgads. Visu šo laiku 1. klašu skolēni čakli mācījās lasīt zilbes, likt tās kopā vārdos, no tiem virknēt teikumus. Bērni pirmās gudrības apguva no savas uzticīgās “draudzenes” – ābeces. Šajā ne tik vienkāršajā procesā skolēniem pacietīgi palīdzēja skolotāja Ieva Vitkova (1. a klase) un Evita Vecele (1. b klase). Un nu bija pienācis laiks teikt ābecītei “paldies”!

Visi 1. klašu skolēni apzinīgi un čakli gatavojās “Ābeces svētkiem” – no galvas mācījās skaitīt dzejoļus par burtiem, mācījās dziesmas, no dažādiem materiāliem veidoja burtus, ar daudziem no tiem tika dekorēts skolas foajē. Centās visi – gan vecāki, gan bērni, gan klases audzinātājas. Ar mūzikas skolotāju Marutu Veličko tika mācītas dziesmas, kuras pasākuma laikā radīja pozitīvu gaisotni un labu garastāvokli! “Ābeces svētkos” notika daudz dažādu aizraujošu aktivitāšu – matemātikas skolotāja Tatjana Hlopoka nolēma pārbaudīt 1. klašu skolēnu vecāku zināšanas, piedāvājot tiem atrisināt rēbusus; skolēnu vecāki minēja skolotājas Allas Jerofejevas sagatavotās mīklas dzejas formā; par krievu valodas ekspertiem piedāvāja pabūt krievu valodas skolotāja Alla Laizāne. Svinību zālē pirmklasnieku vecāki meklēja mākoņus, uz tiem bija uzdevumi, ar kuriem pirmo klašu skolēni ļoti ātri un viegli tika galā! Pasākuma norisei līdzi sekoja pasākuma simbols – saulīte, kuras tēlā iejutās skolas direktora vietniece izglītības jomā Iveta Miloslavska.

Paldies visiem skolotājiem, kuri palīdzēja organizēt “Ābeces svētkus”, - I. Vitkovai, E. Vecelei, M. Veličko, T. Hlopokai, A. Jerofejevai, I. Dārzniecei, A. Laizānei, I. Miloslavskai, J. Ivanovam un visiem 1. a un 1. b klases vecākiem!

Informāciju sagatavoja:

Iveta Kadiķe

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola