Mūsu skolēni un skolotāji veiksmīgi piedalījās Eiropas valodu dienas 2018 Daugavpilī

„Valoda mūsu vienīgais ierocis, un nekad nevar būt diezgan skaidra un skaista. Viņas spēks skaidrībā un bagātībā, ne skaistos vārdos”.

                                                            (J.Rainis) 

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Padomes dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu. Šīs dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās valodas nozīmi un apzināties valodu mācīšanās nepieciešamību. Eiropas valodu diena atgādina, cik liela nozīme valodām ir saziņā, kultūrvēsturisko procesu norisē un starpkultūru dialoga veidošanā.

Eiropas valodu dienās 2018 Daugavpilī skolēniem un skolotājiem tika piedāvāts piedalīties šādos konkursos: galda spēļu konkursā 2. - 4. klašu skolēniem, valodu spēļu konkursā 5.-6. klašu skolēniem, multilingvistiskajā olimpiādē 7.-8.klašu skolēniem, par godu Latvijas simtgadei veltījuma dzejoļu konkursā 9.-12. klašu skolēniem, metodisko izstrādņu konkursā skolotājiem.

Arī mūsu skolas skolēni un skolotāji veiksmīgi piedalījās Eiropas valodu dienas 2018 pasākumos.

3. klases skolnieks ieguva 1. vietu galda spēļu konkursā (skolotāja Inga Garā).

7. un 8. kl. meitenes ieguva 3.vietu multilingvistiskajā olimpiādē (skolotājas Gaļina Čekane, Nora Kokiņa, Ināra Kazakeviča, Mārīte Daugsta, Jeļena Kovaļkova, Irēna Rožko), 8. kl. skolniece ieguva 2. vietu (skolotājas Mārīte Daugsta, Jeļena Kovaļkova, Irēna Rožko).

11. klases skolniece saņēma diplomu par 1.vietu veltījuma dzejoļu konkursā (skolotāji konsultanti Marija Žilinska un Helena Skripničenko).

Mūsu skolotāja Marija Žilinska ieguva 1. vietu pedagogu metodisko izstrādņu konkursā.

Mēs esam patiesi lepni par skolēnu un skolotāju sasniegumiem.

 

Šeit ir 11.klases skolnieces dzejolis trīs valodās:

Kr_val

 

Informāciju sagatavoja:

Pilsētas krievu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja,

izglītības metodiķe Marija Žilinska.

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola