Pilsētas seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā, BI koordinatoriem, IP vadībai un metodiķiem “Daugavpils 3.vidusskolas pieredze ceļā uz mūsdienīgu izglītību”

27. februārī Daugavpils 3. vidusskolā notika pilsētas seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā, BI koordinatoriem, IP vadībai un metodiķiem “Daugavpils 3.vidusskolas pieredze ceļā uz mūsdienīgu izglītību”.

Semināru atklāja, iepriecinot ar savām skanīgajām balsīm, 4.- 11. klašu koris mūzikas skolotājas Marutas Veļičko pavadībā.

Pēc uzstāšanās tika demonstrēta skolas vizītkarte – video, kurā atspoguļotas skolēnu iespējas Daugavpils 3.vidusskolā, kam sekoja skolas direktora Vitālija Azareviča svinīgā uzruna.

Direktora vietniece Ināra Kazakeviča interesentus iepazīstināja ar projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” un kā tas tiek īstenots Daugavpils 3. vidusskolā, kā vienā no 100 projekta pilotskolām, kurās tiek ieviesta jaunā mācību pieeja; ar kādiem mērķiem un uzdevumiem saskaras pilotskolas komandas dalībnieki un kā tie tiek realizēti divu gadu garumā, kā notiek aprobācijas process, par intensīvām mācībām, sadarbību ar citām pilotskolām un, protams, par dalīšanos pieredzē ar tām skolām, kuras nav projektā.

Katram, kas atnāca uz semināru, bija iespēja apmeklēt divas atklātās stundas un trīs darbnīcas. Tika parādīts, kā divi dažādu priekšmetu skolotāji (angļu un krievu valoda, latviešu valoda un mūzika) var strādāt vienā stundā. Vēl viena latviešu valodas skolotāja vadīja stundu kopā ar karjeras konsultantu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kontekstā, vidusskolas posma atklātajā stundā latviešu valoda un literatūra “gāja kopā” ar iniciatīvu “Latvijas skolas soma”, kā arī tika parādīta bērnu attīstības studijas „Pēc zvana – 2” 2.klašu grupas (STEM jomā) nodarbība un klasiskas stundas matemātikā un ģeogrāfijā.

Pēc tam notika atklāto stundu apspriešana kompetenču kontekstā.

Pēc apspriedes, kurās tika izteiktas gan pozitīvas atsauksmes, gan ieteikumi, stafeti pārņēma praktiskā darbošanās pa stacijām: Teātra māksla, bioloģija un fizika, cietķermeņu modelēšana ar 3D printeri.

Seminārs noslēdzās vēlā pēcpusdienā. Pēc aizraujoša, ideju pilna darba cēliena ciemiņi devās mājās ar jaunu zināšanu un pieredzes bagāžu, turpretī dalībnieki - ar atvieglojumu sirdī pēc labi padarīta darba.

FOTO

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietnieces izglītības jomā

Ināra Kazakeviča un Evita Vecele

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola