Daugavpils pilsētas jauno dabaszinātnieku spēles - konkursa „Per aspera ad astra" („Caur ērkšķiem uz zvaigznēm")

2019.gada 6.martā Daugavpils 3.vidusskolā notika  pilsētas jauno dabaszinātnieku spēle– konkurss „Per aspera ad astra”(„Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”), kuras moto bija  „Zināt ir stilīgi”. 

Spēles-konkursa mērķis - paaugstināt interesi par dabaszinātnēm, motivējot un sekmējot mācību procesu, veicinot loģisko un nestandarto domāšanas veidu, attīstot pētnieciskās iemaņas un prasmes, mācot saudzīgu attieksmi pret dabu. Katru gadu spēlē piedalās pilsētas 7. klašu skolēnu komandas, katrā komandā 4 skolēni. Šogad konkursā piedalījās 12 komandas no dažādām pilsētas skolām - Daugavpils Saskaņas pamatskola; Daugavpils 12.vidusskola; Daugavpils 13.vidusskola; Daugavpils 3.vidusskola; Daugavpils 9.vidusskola; Daugavpils 17.vidusskola; Daugavpils Krievu vidusskola – licejs; Daugavpils 16.vidusskola; J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija; Daugavpils centra vidusskola (2 komandas); Daugavpils Vienības pamatskola.

  Spēles gaitā skolēni risināja gan teorētiskus, gan praktiskus uzdevumus, kā arī veica dažādus bioloģiskus un ķīmiskus eksperimentus. Bija jāveic uzdevumi dažādās stacijās: "Vai gribi kļūt par inženieri" – skolēniem tika dots uzdevums uzbūvēt balstus tiltam, lai tas izturētu maksimālo slodzi. Ģeogrāfijas stacijā izglītojamajiem bija jātiek galā ar 4 uzdevumiem, viens no kuriem bija burtu jūklis, kontinentu noteikšana pēc attēla, koordinātu noteikšana bez atlanta palīdzības. Visi bērni aktīvi veica uzdevumus. Teorētisko iemaņu pārbaudīšanai bija jāatbild uz testa jautājumiem saistībā ar dabaszinātnēm. Vienā no stacijām “ Augu daudzveidība”, skolēniem nācās sadalīt 10 augus divās klasēs un astoņās dzimtās.

Vienā no stacijām izglītojamie varēja iepazīties ar ķīmijas priekšmeta pamatiem. Dalībniekiem bija jāveic pieci uzdevumi, kas saistīti ar vielām, kuras var atrast dabā un iegūt mākslīgi; skolēni meklēja starpību starp ķīmiskām un fizikālām pārvērtībām, kā arī bija iespēja darboties praktiski - dalībnieki izlasīja teorijas daļu par indikatoriem un paši devās noteikt pH līmeni dažādiem sadzīves līdzekļiem. Rezultātā komandas iemācījās lietot universālindikatoru.

Visas komandas veiksmīgi izpildīja uzdevumus.

Mūsu skolas skolēnu komanda ieguva 2.vietu.

Visi skolēni ieguva saldas balvas, uzrādot labas zināšanas. Skolotājiem tika pasniegti  diplomi par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu konkursam.

 

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā: 12. a,b klases skolēniem, I. Borisovičam, A. Malecam, V. Andrejevam, J. Orliņai, S. Zabarovskim, L. Rubinei, I. Jasvinai, L. Koroševskai, L. Dukčinskim, skolas direktoram V. Azarevičam un skolas administrācijai!

FOTO

 

Informāciju sagatavoja

dabaszinību un ķīmijas skolotāja Ligita Rubine

 

 

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola