Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp Daugavpils 3.vidusskolu un Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādi

LOgo_Iguld_tav_nak

Daugavpils 3. vidusskola sadarbībā ar Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādi realizē Latvijas izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumus projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” Nr.8.3.1.1/16/I/002 ietvaros.

Projekta mērķis: veicināt sadarbību starp Daugavpils 3.vidusskolas sākumskolu un   Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādi, daloties ar labās prakses piemēriem, sekmēt latviešu valodas apguvi un Latvijas kultūras izziņu skolā un pirmskolā, pilnveidot pedagogu latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā.

23. aprīlī Daugavpils 3. vidusskolas aktu zālē notika projekta 1. aktivitāte - Metodiskā diena: apaļā galda diskusija “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Pedagogi iepazinās ar abu izglītības iestāžu darbību un tradīcijām, pārrunāja jauninājumus izglītības sistēmā, vienojās par nepieciešamo metodisko materiālu izstrādi pasākuma 2.un 3.aktivitātei.

29. aprīlī notika projekta 2.aktivitāte, kur Daugavpils 3. vidusskolas 2.b klase kopā ar skolotājiem gāja ciemos pie Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes piecgadīgajiem bērniem. Visi kopā piedalījāmies radošajā darbnīcā “Griežu, rakstu, līmēju, mammai prieku dāvinu!”. Bērni bija sadalīti piecās darbnīcās, un katra veidoja savu apveikuma kartiņu māmiņām. 2.b klases skolēni gatavoja ne tikai savu apsveikumu, bet arī iejutās skolotāja lomā un palīdzēja mazākajiem rakstīt un līmēt. Pēc labi padarīta darba kopīgi fotografējās un apmeklēja jauno draugu grupiņas.

13. maijā plkst.16.00 Daugavpils 3. vidusskola uzņems ciemiņus - piecgadīgos bērnus kopā ar māmiņām un dārziņa audzinātājām, lai kopā nosvinētu Māmiņas dienu, jo projekta 3. aktivitāte ir Mātes dienas svētku svinēšana.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietnieces

Evita Vecele un Natālija Petrova


1

4

2

3


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola