70 gadi – tas ir tikai sākums

Lai svētki izdotos, tiem jāsāk gatavoties jau laikus. Daugavpils 3.vidusskolas 70.jubilejas sagatavošanā jau kopš 2018.gada decembra iesaistījās viss skolas kolektīvs. Tika domāts par visdažādākajām niansēm, kas radītu svētku sajūtu gan tiem, kas tieši saistīti ar skolu, gan arī plašākai sabiedrībai. 

 

Gaidot nozīmīgo jubileju, tika izveidots svētku logo, skolas muzeja pulciņa dalībnieki pievērsās skolas vēstures izpētei, jubilejas zīmē notika arī ikgadējais absolventu salidojums.

Lai svētku veidošanā iesaistītos iespējami daudz dalībnieku, tika domāts gan par visiem vecumposmiem, gan atsevišķām klašu grupām piemērotām aktivitātēm.

Akcijā “70 labie darbi skolai” un fotoizstādē “Kur mīt skolas dvēsele “ tika aicināti piedalīties visu klašu skolēni, savukārt sportiskākie skolēni cīnījās par skolas jubilejas kausu tautas bumbā, volejbolā un stafetēs uz ledus. Vecāko klašu skolēniem bija iespēja atklāt savu redzējumu par kādu Daugavpils 3vidusskolas absolventu – pilsētas/valsts lepnumu, veidojot video, prezentācijas un rakstus. Pilsētas masu medijos no 2019.gada janvāra līdz septembrim tika publicēti informatīvie raksti un

video par skolu un skolas personībām. Pavasarī  notika akcija “70 desmitnieki skolai”,  zīmējumu izstāde “Es mīlu savu skolu”, pašdarināto grāmatu konkurss "Mana pasaka skolai", rokdarbu tirdziņš  “Viss pa 70”, eseju konkurss “3.vidusskola – mana skola labākā”, pašsacerētu dzejoļu konkurss “Manai skolai”, video konkurss “Skolas personības” (par bijušajiem pedagogiem), prezentāciju izstāde “Paaudžu stafete”, akcija “Veltījums skolai vienā teikumā”. Lai saglabātu skolēnu jaunradi nākamībai, tika izdota grāmatu par skolu ar interesantākajiem materiāliem.

Jubilejas nedēļas ievadā pie skolas fasādes no skolēnu un darbinieku atnestajiem ziediem un zaļumiem tika izveidots ziedu paklājs, kas vēstīja par skolas jubilejas skaitli, bet svētku kulminācija bija 20.septembris, kad notika svinīgie pasākumi skolēniem un skolas viesiem. Lai gan jau 1949.gadā tika pieņemts lēmums atvērt Daugavpils 3.vidusskolu, tā sākotnēji darbojās 1.vidusskolas telpās, bet 1954.gadā, tieši 20.septembrī, notika jaunās, tagadējās ēkas Raiņa ielā svinīgā atklāšana. Jubilejas rītā skolā skanēja mūzika, radot pacilātu svētku noskaņojumu. Par svētkiem liecināja arī ziedu kompozīcijas uz palodzēm, visdažādākie rotājumi gaiteņos un foajē, baloni skolas logos. Visās klasēs notika skolas vēstures stunda un stunda ”Galvenā skolas vērtība – cilvēks”, kurā skolēniem bija iespēja tikties ar kādu interesantu skolas kādreizējo darbinieku vai absolventu. Pēc klases stundām viss skolas kolektīva pulcējās uz svinīgo līniju, kurā uzrunu klātesošajiem teica skolas direktors V.Azarevičs, skanēja dziesmas skolas 5.-12.klašu kora izpildījumā, tika apbalvoti skolas jubilejai veltīto konkursu uzvarētāji. Pēc svinīgā pasākuma visi devās ārā un, sadevušies rokās, ietvēra skolu sirds siltuma aplī.

Skolas svētku pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš, deputāti J.Dukšinskis, V.Kononovs un N.Kožanova, atzīmējot skolas augstos sasniegumus un attīstību, kā arī pasniedzot Goda rakstus skolas pedagogiem un darbiniekiem. Sirsnīgus apsveikuma vārdus skolai veltīja un Goda rakstus darbiniekiem pasniedza Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova, nodaļu vadītājas I.Sprindžuka, S.Zelča un L.Plavinska. Skolu tās jubilejā sveica arī pārvaldes izglītības metodiķi, atbildot uz jautājumu, ko ir mācījušies no 3.vidusskolas. Ar īpašu siltumu pasākumā tika sagaidīti skolas bijušie direktori un pedagogi, kuri dalījās savās atmiņās par skolai veltītajiem gadiem. Kuplā pulkā sveikt skolu jubilejā bija ieradušies pārējo pilsētas skolu direktori, kuri novēlēja skolai iegūt to, kas, viņuprāt, tai visvairāk nepieciešams. Skola var pastāvēt tikai tad, ja tajā mācās bērni. Priecājamies, ka daudzi pilsētas iedzīvotāji izvēlas saviem bērniem tieši Daugavpils 3.vidusskolu, turklāt šī uzticība ir mērāma pat trijās paaudzēs. Īpaši sirsnīgi skolu sveica vecāku padomes pārstāvji un skolas esošie un bijušie skolēni vairākās paaudzēs. Skola saņēma apsveikumus no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra, Latviešu Kultūras centra, Latgales Centrālās bibliotēkas, A/S “Citadele banka”, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja, Daugavpils Ledus halles, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes, Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļas, Špoģu vidusskolas. Vislielāko attālumu līdz skolai un tās jubilejas pasākuma dalībniekiem mēroja skolas absolventes, Eiropas čempiones pludmales volejbolā Anastasijas Kravčenokas sūtītais videosveiciens no Ķīnas. Lai skaistā jubileja paliktu atmiņā, visi pasākuma viesi saņēma piemiņas suvenīrus ar skolas simboliku.

Gadiem ejot, skola mainījusies gan saturiski, gan vizuāli, tomēr tā vienmēr pratusi iet vienā solī ar laikmeta prasībām, reizēm pat apsteidzot tās. Lai arī turpmāk tā droši un pārliecināti dodas attīstības un izaugsmes kalnā!

FOTO

 

Informāciju sagatavoja:

direktora vietniece izglītības jomā

Anita Pleša

t.65440843

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola