Silto atmiņu vakars

Lai cik grādu arī nebūtu aiz loga, ir ziemas vidū diena, kuru vienmēr piepilda atmiņu siltums un sirsnība. Tā ir jau tradicionālā skolas bijušo absolventu tikšanās februāra pirmajā sestdienā, kura joprojām spēj vienot kādreizējos klasesbiedrus.

Daugavpils 3.vidusskola durvis saviem bijušajiem skolēniem vēra š.g. 1.februārī, aicinot ieskatīties klasēs, novērtēt notikušās izmaiņas un izbaudīt atkalsatikšanās prieku ar pedagogiem. Skolas kolektīvs parūpējās, lai bijušie absolventi atkal justos kā mājās, viņus mīļi sagaidot jau foajē. Aktu zālē sapulcējušos viesus uzrunāja skolas direktors Vitālijs Azarevičs, paužot prieku un gandarījumu par to, ka skola ir tā vieta, kurā gribas iegriezties un atgriezties vēl un vēl. 12.klašu skolēni bija sagatavojuši aktivitātes, lai viesi varētu atkal justies kā skolas laikā, aicinot viņus piedalīties improvizētās stundās, atbildēt uz āķīgiem eksāmena jautājumiem. Bijušie absolventi izmantoja piedāvāto iespēju dalīties atmiņās un pateikt novēlējumus skolai, kā arī bija sagādājuši neparastu un lielu pārsteigumu – īpašu, skolas 70 gadu jubilejai veltītu pulksteni. Viesi ar interesi noskatījās skolas 70 gadu jubilejai veltīto filmu, baudīja 11.b klases skolnieka Artūra Fedkina un 12.b klases skolnieces Sofjas Kaļiņinas sagatavotos muzikālos priekšnesumus, bet kopīgās tikšanās nobeigumā kopā ar kori aizrautīgi nodziedāja skolas himnu.

Pēc tikšanās zālē bijušie absolventi tika aicināti apmeklēt skolas muzeju, lai, apskatot fotogrāfijas un piemiņas lietas, atsauktu atmiņā arī kādu brīdi no sava skolas laika. Visgaidītākais notikums šajos vakaros, protams, ir tikšanās ar kādreizējiem pedagogiem savas klases telpās, kad skolotājiem tiek dāvāti ziedi, kad raisās vissirsnīgākās sarunas un atmiņas plaukst kā puķu dārzs, liekot gan smieties, gan arī notraukt kādu asaru.

Atceroties skolā pavadīto laiku un aicināti uzrakstīt savas atmiņas par to, bijušie absolventi ir pateicīgi par izcilo skolotāju sniegtajām zināšanām, mīļumu, cieņu, to labo, kas tika dāsni dots visu mācību gadu laikā. Svarīgs viņiem bijis arī nopietnais un stingrais pamats turpmākajai dzīvei, labvēlīgā atmosfēra, atbalsts kādā grūtā brīdī un garšīgās pusdienas, aizraujošās ārpusklases nodarbības. Atmiņās skolas laiks palicis arī kā prieka un patīkamu notikumu pilni gadi, kā labākais laiks dzīvē, ko ir vērts atcerēties vienmēr. Lai tā arī notiek!

 

Informāciju sagatavoja:

direktora vietniece izglītības jomā

Anita Pleša

 
Daugavpils 3. vidusskola