Aktuāla informācija skolēniem un vecākiem

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu" un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 13.03.2020. rīkojumu Nr.118-r "Par drošības pasākumiem izglītības iestādes attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatību", ņemot vērā īpašus apstākļus saistībā ar pandēmiju Covid-19 un Krimināllikuma 140.pantā noteikto atbildību par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu un Daugavpils 3.vidusskolas direktora 17.03.2020. rīkojumu Nr. 1-9/10:

  • visiem 1.-12.klašu skolēniem mācību process notiek attālināti no 23.03.2020 līdz 14.04.2020. saskaņā ar jauno stundu sarakstu,
  • katru dienu no rīta skolēnam tiks nosūtītas vēstules e-klasē ar mācību uzdevumiem saskaņā ar stundu sarakstu attiecīgajai dienai. Atverot vēstuli, tiks reģistrēta skolēna klātesamība stundā: 1.-3.klašu skolēniem - līdz nākamās dienas plkst.10.00, 4.-12.klašu skolēniem - līdz kārtējās dienas plkst.18.00, 
  • ja klasei stunda tiek paredzēta videokonferences veidā, saņemot attiecīgo paziņojumu no skolotāja, ir laicīgi jāpieslēdzas norādītajai vietnei,
  • mācību procesā var tikt izmantoti šādi internetresursi: e-klase.lv, uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, zoom.us, 
  • visas konsultācijas notiek tikai attālināti.
Lūdzam regulāri iepazīties ar informāciju e-klasē, lai operatīvi varētu rīkoties.
strategija_2
strategija_1
 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola