Paldies!

Paldies!

... skolotājiem, klašu audzinātājiem, atbalsta personālam un IT speciālistiem par spēju rekordātrā tempā sagatavoties profesionāli pilnvērtīgam darbam neierastos ārkārtējās situācijas apstākļos, prasmi iesaistīt skolēnus mācībās arī situācijās, kad sakaru iespējas ir traucētas, vēlmi padarīt attālinātās stundas saistošas un neparastas, gatavību meklēt un atrast jaunas pieejas un risinājumus, kā turpināt sniegt zināšanas;

... skolēniem par gatavību pārkārtoties un aktīvi iekļauties jauna veida mācību procesā, atbildīgi uztverot nepieciešamību palikt mājās un vienlaicīgi apgūt zināšanas attālināti, prasmi pašorganizēties un plānot laiku skolotāju atsūtīto uzdevumu izpildei, spēju izmantot esošās un apgūt jaunas digitālās komunikācijas prasmes veiksmīgam mācīšanās procesam;

... vecākiem par situācijas izpratni un atbalstošo iesaistīšanos pilnvērtīga mācību procesa norisē, par gatavību uzņemties papildpienākumus un tos veiksmīgi veikt, lai nodrošinātu sava bērna iekļaušanos attālināto mācību procesā!

PALDIES VISIEM

par kopīgo un vienoto darbu pirmajā attālināto mācību dienā! Mums ir izdevies to aizvadīt sekmīgi! Turpināsim labi iesākto, pilnveidosim savas iemaņas un mācīsimies veseli!

Skolas administrācija

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola