Panākumiem bagātais mācību gads

2019./2020.m.g. pamazām tuvojas savai izskaņai. Iesācies kā parasti, no 23.marta tas turpinājās attālinātā režīmā, kas nedaudz ietekmēja skolēnu iespējas piedalīties mācību un audzināšanas pasākumos, lai salīdzinātu savas spējas ar citu skolēnu varēšanu. Tomēr panākumu un godalgotu vietu šogad ir daudz – tātad ir pamats lepnumam par mūsu skolēniem un viņu skolotājiem! Pirms vasaras brīvlaika atskatīsimies uz šajā mācību gadā paveikto.

Veiksmīgs starts bija skolēniem, kuri rakstīja zinātniskās pētniecības darbus: novadā iegūtas divas 1.vietas, trīs 2.vietas un viena 3.vieta, savukārt valsts konkursam tika izvirzīti 5 darbi, no kuriem diviem tika piešķirta 2.vieta, bet vienam darbam – 3.vieta. Savos darbos skolēni pievērsās ģeogrāfijas, astronomijas, ķīmijas, valodniecības un vēstures jautājumiem.

Pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs ir iegūtas septiņas 1.vietas, 2.vietas ieguvēji ir 12 skolēni, 3.vieta piešķirta 19 skolēniem, bet Atzinības cienīgu sniegumu demonstrēja 11 skolēni. Valsts olimpiādēs ir iegūta viena 2.vieta, viena 3.vieta un trīs Atzinības, savukārt starptautiskajās olimpiādēs ir iegūta viena 1.vieta un viena 3.vieta. Mūsu skolēnu stiprās puses šogad bija latviešu, angļu, vācu, krievu un franču valoda, bioloģija, matemātika, ķīmija, vēsture, fizika un ekonomika.

Skolēni aktīvi piedalījās arī dažādos mācību priekšmetu konkursos gan pilsētā, gan novadā, gan valstī. Un piedalījās veiksmīgi: skolas sasniegumu kontā iegūlušas gan individuāli, gan komandā pilsētas konkursos izcīnītas septiņas 1.vietas, četras 2.vietas, trīs 3.vietas un divas Atzinības. Panākumi ir arī novada konkursos: divas 1.vietas, divas 2.vietas un viena Atzinība. Valsts konkursos ir iegūta viena 1.vieta, viena 2.vieta, viena 3.vieta, trīs atzinības, bet divi 1.b klases skolēni ir saņēmuši balvas par veiksmīgu dalību konkursos. Panākumi gūti angļu, krievu, latviešu un franču valodā, ģeogrāfijā, matemātikā, mājturībā un tehnoloģijās, ekonomikas pamatos un fizikā.

Skolas sportisti arī ir pierādījuši savu cīņassparu un spēju uzvarēt. Pilsētas sacensībās ir iegūtas desmit 1.vietas un divas 2.vietas, varam lepoties ar četrām 1.vietām un vienu 2.vietu novada posma sacensībās, savukārt valstī izcīnītas divas 1.vietas un viena 2.vieta. Skolas sportisti īpaši izcēlušies komandu sacensībās: krosa stafetēs, volejbolā, futbolā un florbolā.

            To, ka panākumus var gūt ne tikai obligātajos mācību priekšmetos, mācību gada laika pierādīja tie skolēni, kuri iesaistījās audzināšanas un interešu izglītības aktivitātēs: pilsētā iegūtas četras 1.vietas, četras 2.vietas un divas 3.vietas, bet novadā ir iegūta viena 1.vieta un viena 3.vieta. Savus talantus, radošās spējas un zināšanas skolēni demonstrēja skatuves runas konkursos, floristikas un tehniskās modelēšanas konkursos, kā arī spēlē “Profesiju labirints”.

            Sakām milzīgu paldies skolēniem par izcilajām zināšanām, neatlaidību un ieguldīto darbu, viņu vecākiem – par atbalstu un rūpēm, skolotājiem – par prasmi virzīt savus audzēkņus uz panākumiem un uzvarām! Kā katru gadu, par izcilākajiem sasniegumiem skolēni saņems arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes naudas balvas. Lai virzība uz jauniem sasniegumiem turpinās! Veiksmi un panākumus arī nākamajos mācību gados!

 
Daugavpils 3. vidusskola