Filmas "Pēdējā skolas diena 9.klašu skolēniem" pirmizrāde

Neparasts šogad izvērtās mācību gads. Lai gan 1.septembrī viss notika kā parasti, 12.marts iezīmēja robežu “pirms un pēc” visiem, arī 9.klašu skolēniem. Un tad attālinātās mācības un klasesbiedri, skolotāji zoom.us konferences režīmā, neziņa par to, vai notiks eksāmeni...

 

29.maijs bija pēdējā mācību diena 2019./2020.mācību gadā 9.klašu skolēniem. Daugavpils 3.vidusskolas administrācija parūpējās par to, lai šī diena paliktu devītklasnieku atmiņā kā ļoti īpaša diena. Diena, kad viņi ir galvenie varoņi kādā filmā. Tā kā pasākumi ārkārtas situācijas dēļ joprojām nevar notikt, arī pēdējā skolas diena 9.klašu skolēniem notika virtuāli. Bija gan skolas direktora Vitālija Azareviča uzruna un ceļavārdi, gan videoieskats 2011.gada 1.septembra notikumos, gan pirmo klases audzinātāju – Ivetas Miloslavskas un Ievas Vitkovas – sveicieni un novēlējumi. Uz ekrāna bija devītklasnieku skolas dzīves dažādie brīži, kas ļāva atcerēties visu, kas piedzīvots, izdzīvots un pārdzīvots šajā laikā. Emocionāli saviļņojoši bija tagadējo klases audzinātāju – Mārītes Daugstas un Jeļenas Kovaļkovas – skolēniem veltītie vārdi. Kā jau šajās reizēs pieņemts, savus vēlējumus izteica arī 8.klašu skolēni. Savukārt 9.klašu skolēni pateicās gan skolas vadībai un skolotājiem, gan atbalsta personālam un tehniskajiem darbiniekiem, gan saviem vecākiem – visiem, kuru rūpes ir palīdzējušas izaugt un kļūt zinošiem.

Viens posms jauniešu dzīvē ir noslēdzies, un viņi dodas pa skolas durvīm tālākajā dzīvē. Bet – Daugavpils 3.vidusskola atgādina, ka viņi joprojām ir gaidīti klasēs – tikai jau kā 10.klases skolēni 2020.gada 1.septembrī!

Lai filmai “Pēdējā skolas diena” ir veiksmīgs un laimīgs turpinājums – gan šajā skolā vēl triju gadu garumā, gan visos citos dzīves ceļos!

VIDEO

 
Daugavpils 3. vidusskola