Kāds būsi, jaunais mācību gads?

Vēl gaisā virmo vasaras sajūtas, bet kalendārs nepārprotami vēsta: klāt rudens pirmais mēnesis un Zinību diena. Ja dabas norisēs rudens iestāšanās iezīmē mierīgāku periodu un atpūtu, tad skolās atkal sākas jauns ražīga darba cēliens, kas šajā mācību gadā solās būt kā vienādojums ar daudziem nezināmajiem.

Laikam jau visvairāk saviļņoti un satraukušies jūtas pirmklasnieki un viņu vecāki – skolas soli gaida 90 jaunos saimniekus, kuri noteikti būs zinātkāri, centīgi un rūpīgi. Skolotāju I.Vitkovas, E.Veceles un G.Ivanovas vadībā mazie skolnieciņi sāks savu gājienu pa ne vienmēr vieglo, bet tomēr aizraujošo zināšanu ceļu.

Savukārt 12.klašu skolēniem pirmais zvans 1.septembrī ieskandinās pēdējā skolas gada sākumu un atgādinās par to, ka izcila rezultāta sasniegšanai finiša taisnē ir jāiegulda visnopietnākais darbs.

2020./2021.mācību gads ir zīmīgs arī ar lielajām pārmaiņām izglītības saturā – sākas pāreja uz kompetencēs balstītu izglītību. Pirmie, kas izjutīs šīs izmaiņas, būs pamatskolas posma 1., 4. un 7.klašu skolēni un vidusskolas posma 10.klašu skolēni, kuriem turklāt pirmajiem būs iespēja izvēlēties un apgūt tos mācību priekšmetus, kuri ir svarīgi viņu nākotnes profesijai.

Izmaiņas skars ne tikai mācību saturu, bet arī vērtēšanas sistēmu, pie kuras būs jāpierod ne tikai skolēniem un viņu vecākiem, bet arī pedagogiem. Skolotāji vienmēr ir bijuši centīgi ne tikai citu mācīšanas ziņā, bet arī pašizglītošanās jomā, tāpēc, gatavojoties pārejai uz kompetenču izglītību, ir apmeklējuši neskaitāmus kursus un seminārus, aprobējuši mācību materiālus un savu pieredzi piedāvājuši tuviem un tāliem kolēģiem.

Iepriekšējais mācību gads noslēdzas attālināti COVID-19 infekcijas dēļ noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos, parādot un pierādot, cik svarīgs tomēr ir skolotāja darbs un tiešs kontakts ar skolēniem klasē.  Lai mācības šogad varētu notikt klātienē, ir veikti rūpīgi sagatavošanās darbi, lai atrašanos skolā padarītu iespējami drošu visiem. Tagad tikai no katra atbildīgas attieksmes pret noteikumu ievērošanu ir atkarīgs, lai mācības varētu turpināties skolā līdz pat vasaras brīvlaikam.

Laikam jau izglītības sistēma nekad nebūs pilnīga un gatava, ja tā tieksies iet vienā solī ar izmaiņām pasaulē. Skola ir vieta, kur notiek nemitīgas pārmaiņas, aizvien meklējot jaunus ceļus uz kvalitatīvām, laika ritmam un prasībām atbilstošām zināšanām. Lai mums visiem drošs, zinātkāriem jautājumiem un gudrām atbildēm pilns, noderīgām un izcilām zināšanām bagāts jaunais mācību gads!

 

Informāciju sagatavoja:

Anita Pleša

 
Daugavpils 3. vidusskola