Varam būt lepni par saviem skolotājiem

Š.g. 30.septembrī Daugavpils teātrī notika Skolotāju dienai veltītais svinīgais pasākums, kurā tika godināti pilsētas labākie pedagogi. Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes Pateicības rakstus un balvas saņēma skolotāji par ieguldījumu attālinātā mācību procesa organizēšanā, realizēšanā un atbalstīšanā 2020.gada pavasarī. Mums ir patiess prieks par to, ka labāko pulkā ir četri mūsu pedagogi!

Daugavpils 3.vidusskolai kļūstot par projekta skola 2030 pilotskolu, angļu valodas skolotāja Ināra Kazakeviča ir veiksmīgi vadījusi un koordinējusi pedagogu iesaistīšanos šajā procesā. Ināra vienmēr ir pārzinājusi projekta aktualitātes un informējusi par tām skolas kolektīvu. Sākoties attālinātajam mācību procesam, skolotāja veiksmīgi izmantoja informācijas tehnoloģijas un inovācijas, lai viņas vadītās mācību stundas būtu aizraujošas un vērtīgas, ar skolēniem skaidru sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti. Skolēni, kolēģi un administrācija augstu vērtē Ināras darbu gan klasē klātienē, gan attālināti.

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Jeļena Salogube ir radoša un atsaucīga skolotāja un kolēģe. Skolotājas vadībā skolēni ar sajūsmu un lielu interesi apgūst jauno tehnoloģiju iespējas, strādājot ar 3D printeri un ploteri. Strādājot attālināti, Jeļena Salogube prasmīgi vadīja 12.klases skolēnu zinātniskās pētniecības darbu, kas tika aizstāvēts dabaszinātnēs, ķīmijas zinātņu sekcijā, iegūstot novadā 1.vietu, bet valstī – 2.vietu.

Matemātikas un informātikas skolotāja, direktora vietniece Marija Matosova pagājušā mācību gada pavasarī kļuva par attālināto mācību koordinatori un eksperti mūsu skolā. Sadarbojoties ar kolēģiem, Marija apzināja internetresursus, ko var izmantot attālināto mācību procesā, izveidoja kursu programmu un vadīja skolas pedagogu un darbinieku apmācības. Marija vienmēr ir atbalstoša, gatava sniegt atbildes un palīdzēt ar padomu.

Skolas sociālā pedagoģe Solvita Lazdāne 2019./2020.gada pavasarī, sākoties attālināto mācību procesam, kļuva par skolēnu un viņu vecāku atbalstu, uzturot saziņu ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, veiksmīgi rodot risinājumu visdažādākajās situācijās. Solvita kontrolēja skolēnu dalību stundās, sazinājās ar vecākiem, neparastajos apstākļos sniedza morālu atbalstu gan bērniem, gan vecākiem. Sociālā pedagoģe veica milzīgu darbu, organizējot ēdināšanas kompensāciju sadali skolā.

Jau par tradīciju Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā ir kļuvusi arī labāko jauno pedagogu godināšana. 2017.gada 5.oktobrī mūsu skolotājs Nauris Kupcovs kļuva par konkursa “Swedbanks jaunais Daugavpils skolotājs 2017” uzvarētāju. Pienācis laiks lepoties atkal – latviešu valodas un literatūras skolotāja Ļubova Kravceviča ir pilsētas konkursa “Jaunais skolotājs 2020” galvenās balvas ieguvēja!

Paldies visiem skolotājiem par nesavtīgo darbu, kam bieži vien nav laika un darbdienu rāmju. Ir gandarījums apzināties, ka skolotāju ikdienā veiktais darbs kļūst par pamatu svētkiem un prieka brīžiem. Lai mums vairāk iemeslu lepnumam par mūsu izcilajiem skolotājiem!

 Informāciju sagatavoja:

Anita Pleša

 
Daugavpils 3. vidusskola