Latviešu valodas stundās tiek integrēta datorika

IMG-20201111-WA0009

   Kompetenču pieeja mācību saturā rosina jaunas pieejas stundām meklēt un rast ne tikai 1., 4., 7. un 10.klasēs. Attālinātās mācības 2019./2020.m.g. pavasarī un vairākās klasēs arī šī mācību gada rudenī parādīja, ka īpaši svarīga un noderīga ir “lietišķā” datorprasme, bez kuras iesaistīšanās pilnvērtīgā mācību procesā ir praktiski neiespējama.

   Oktobrī 2.b un 2.c klases skolēni apguva jaunas prasmes, latviešu valodā izmantojot datoru un saziņu e-klases pastā. Skolēniem stundas notika datorklasē, kur pirmajā nodarbībā viņi mācījās, kā uzrakstīt vēstuli skolotājam e-klases pastā. Otrajā stundā skolēni saņēma no skolotāja atbildes vēstuli ar pielikumu, kuru mācījās saglabāt, tad izpildīt tajā doto uzdevumu un nosūtīt skolotājam savu atbildi. Šo darbu bērni veica ar interesi un aizrautību, turklāt jaunās prasmes varēs izmantot, ja būs nepieciešams mācīties attālināti. 

 Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

2.b klases audzinātāja

A.Giptere,

2.c klases audzinātāja

I.Kaķeševa

IMG-20201111-WA0008

IMG-20201111-WA0010

20201029_082154

20201029_082523

20201029_130630

20201029_130636

 

 

 
Daugavpils 3. vidusskola