Projektu darbs turpināsies!

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

DSC02382

      Š.g. 17.decembrī notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētā Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014.–2020.gada rezultātu izplatīšanas tiešsaistes konference “Erasmus+ loma izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā”, kurā tika izvērtēti programmas sasniegumi septiņos darbības gados, bet noslēgumā – sniegts ieskats Erasmus+ programmas 2021.–2027.gada perioda aktualitātēs.

2_1

     Esam gandarīti, ka Daugavpils 3.vidusskolas darbs Erasmus+ projektos ir augstu novērtēts – esam skolu sektora mobilitāšu dalībnieku TOP 5 pēc pedagoģiskā personāla mobilitātēm!

 

DSC00496

     Gaidot Erasmus+ programmas jauno periodu, varam atskatīties un novērtēt, kas ir paveikts šajos 6 gados, kopš skola ir aktīvi iesaistījusies projektu darbībā.

DSC03643

     Neapšaubāmi, Erasmus+ programmai un tās mobilitātēm ir milzīga loma gan skolēnu, gan skolotāju izglītošanā, gan pasaules uzskatu veidošanā, gan redzesloka paplašināšanā.

     28 skolas pedagogiem bija iespēja tālākizglītoties Eiropas labākajās (reitingu ziņā) izglītības iestādēs. Nozīmīgākās tēmas, kuras tika piedāvātas skolotāju profesionālajai pilnveidei un izaugsmei, bija saistītas ar inovatīvām mācību metodēm, digitālajām kompetencēm un zināšanām par jauniešiem darba tirgū. Protams, būtiska bija arī svešvalodu apguve, jo, piedaloties projektu mobilitātēs, skolotāji pilnveidoja angļu valodas zināšanas, kas mācību procesā ļauj izmantot plašāku metodiskās literatūras klāstu, kas ir īpaši svarīgi, ieviešot kompetencēs balstīto mācību saturu. Svešvalodas zināšanu līmeņa uzlabošana ļauj pilnvērtīgāk izprast un novērtēt citu valstu pieredzi, integrēt apgūtās zināšanas savās stundās. Ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem ir svarīgi apgūt valodas – darba tirgus arvien vairāk pieprasa vienas vai vairāku svešvalodu brīvu lietojumu. Produktīva sadarbība mūsu skolai izveidojās ar labākajām Maltas skolām, kurās mūsu pedagogi ne tikai pilnveidoja savas angļu valodas prasmes, bet arī pārņēma labāko pieredzi darbam ar skolēniem. Ļoti veiksmīga un vērtīga bija sadarbība ar Somijas pilsētas Joensu liceju (Joensuun Yhteinskoulun Lukio), kurā mūsu skolas administrācijai un skolotājiem bija iespēja vērot mācību procesa norisi un apgūt inovatīvus metodiskus paņēmienus.

DSC05740_1

     Iesaistoties Erasmus+ projektos, mūsu skolēni ir guvuši spilgtu un neatkārtojamu pieredze, strādājot starptautiskās jauniešu komandās un sadarbojoties ar vienaudžiem no Vācijas, Anglijas, Portugāles, Slovēnijas, Itālijas u.c. Eiropas valstīm. Mūsu jaunieši attīstīja prasmes video veidošanā virtuālās realitātes programmām, apguva oratora un debašu mākslu, iedziļinājās teātra mākslas niansēs, izmēģināja savas spējas literārajā daiļradē, aktiermeistarībā, scenāriju rakstīšanā un operatora darbā. Nopietna sagatavošanās bija nepieciešama, lai skolēni godam varētu piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs ģeoloģijā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā, kā arī uzstāties konferencē par cilvēktiesībām. Katra dalība mobilitātē deva nozīmīgu ieguldījumu jauniešu kā personības attīstībā, veidoja pārliecību par savām spējām, ļāva apzināties savus talantus, kādam pavēra redzējumu uz nākotnes profesijas izvēli. Erasmus+ programmas īpaša vērtība ir iespēja uz laiku iegūt “otru ģimeni” – skolēni dzīvo viesģimenēs, kas ļauj dziļāk izprast citu kultūru, kā arī izjust, kā silda citā valstī dzīvojošu vienaudžu ģimenes pavards.

IMG-20181027-WA0024

      Ar cerībām skatāmies uz Erasmus+ programmu jauno periodu, kas sāksies 2021.gadā. Septiņu gadu laikā – līdz 2027.gadam – visdažādāko projektu realizēšanai no ES fondiem tiks atvēlēts divas reizes vairāk līdzekļu, nekā iepriekšējā periodā, turklāt tajos paredzēts iesaistīt trīs reizes vairāk dalībnieku. Tas nozīmē, ka mūsu pedagogiem un skolēniem pavērsies vēl plašākas iespējas iesaistīties pasaules procesos un nest ārpus Latvijas robežām Daugavpils pilsētas un skolas vārdu!

 

IMG_20200218_103916

     Skaties interviju ar mūsu skolēniem: Erasmus+ projekti Daugavpils 3.vidusskolas skolēnu redzējumā https://youtu.be/D7LVsC4tVcU

IMG_20200218_115948

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā

Alina Jeremenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daugavpils 3. vidusskola