Noderīgi 9.-12.klašu skolēniem un ZPD vadītājiem!

Izmantojiet iespēju papildināt savas zināšanas pētniecisko darbu izstrādes jautājumos! Pieteikšanās individuāla!

Valsts izglītības satura centra īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) septembrī organizē astoņas tiešsaistes konsultācijas 9.–12.klašu skolēniem, kuri plāno uzsākt zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) izstrādi 2021./2022.mācību gadā, kā arī pedagogiem – darbu vadītājiem, kuri piedalīsies skolēnu zinātniskās pētniecības darbu īstenošanā.

06.09.2021. plkst.15.00

ZPD metodoloģija (medicīnas un veselības zinātnēs, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs) (darbu vadītājiem – pedagogiem)

09.09.2021. plkst.16.00

Kas ir ZPD? (humanitārajās un mākslas zinātnēs, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs) (skolēniem)

13.09.2021. plkst. 15.00

Darbs ar literatūru un avotiem (humanitārajās un mākslas zinātnēs, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs) (skolēniem)

16.09.2021. plkst. 15.00

Kas ir ZPD prezentācija un posteris? (skolēniem)

20.09.2021. plkst. 15.00

Tēmas novitāte un darba inovācija (dabaszinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs, sociālajās zinātnēs) (darbu vadītājiem - pedagogiem) 

22.09.2021. plkst. 15.00

Ētika un plaģiātisms (skolēniem)

27.09.2021. plkst. 15.00

Kā uzstāties? (skolēniem)

28.09.2021. plkst. 15.00

ZPD izstrāde medicīnas zinātnēs (skolēniem)

Lai pieteiktos konsultācijām, interesentiem nepieciešams aizpildīt anketu šeit>>

Konsultācijas tiešsaistes tiešā saite uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīts dalībniekiem aptuveni divas dienas pirms konsultācijas.

 
Daugavpils 3. vidusskola