Skola – tas ir…

1.b klases skolēns Damiāns Baldiņš piedalījās Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā “Sveika, skola!” Tā kā 1.septembrī skolēni dodas uz skolu, septembra konkurss bija veltīts tieši skolai.

Konkursa dalībniekiem bija jāatver “Bilžu vārdnīcas” temats “Skola”, jāizlasa tur rakstītie vārdi un jāpapildina vārdnīca ar vēl pieciem vārdiem par skolu. Damiāns piedāvāja vārdnīcā ierakstīt šādus vārdus: klasesbiedri, alfabēts, klasesbiedru dzimšanas dienu kalendārs, rādītājs (tāfeles rādītājkociņš), krēsls (skolotājai), apgaismojums, bērnu zīmējumi, medmāsas kabinets, aktu zāle, skolas dežurants.

            Saņemot konkursa dalībnieku darbus, Latviešu valodas aģentūras mājaslapā parādījās ieraksts: “Noslēdzies Valodas spēļu klubiņa septembra konkurss „Sveika, skola!” Pateicoties aktīvajiem un čaklajiem Valodas spēļu klubiņa dalībniekiem, „Bilžu vārdnīcas” lappuses ir bagātīgi papildinātas gan ar vārdiem, gan zīmējumiem par skolu. Paldies!”

Starp septembra loterijas laimīgajiem uzvarētājiem ir arī Damiāns, kurš balvā saņēma galda spēli „Kas? Kur? Kā?”

Damians

Lai veicas arī turpmāk!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

1.b klases audzinātāja

Olita Ļitvinska

 
Daugavpils 3. vidusskola