Laipnība ir svarīga katru dienu

13.novembrī pasaulē notika Laipnības diena, kura tiek atzīmēta kopš 1997.gada. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki izveidoja nelielu informatīvu plakātu, ko nosūtīja visiem skolēniem, aicinot katru iesaistīties un izveidot savu laipnības simbolu. Paldies skolēniem, kuri bija aktīvi un atsūtīja savus jaukos darbus! Īpašs paldies 1.c klasei, kuras visi skolēni izveidoja kopīgo kompozīciju un veltīja to dzīvnieku patversmei!

LaipnibasDiena_1c

Katrs akcijas dalībnieks saņēma pateicību par piedalīšanos.

LaipnibasDiena_1

LaipnibasDiena_2

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā

Daiga Vasiļjeva

 
Daugavpils 3. vidusskola