Dalība IT konkursā – jaunu risinājumu meklēšana

2021.gada decembrī 8.b klases skolēni piedalījās Baltijas valstu konkursā 1.–12.klašu
skolēniem “Ventspils IT Izaicinājums 2021”. Tā ir jauna un radoša pieeja tehnoloģijām,
aizraujoši uzdevumi un iespaidīgs naudas balvu fonds.

Konkursa mērķis un uzdevums bija iepazīties ar IT projekta vadītāja profesiju un radīt
produktu/risinājumu, kas atvieglo vai uzlabo skolēnu ikdienu, jo mūsdienās
nepieciešami jauni un efektīvi risinājumi, jāpielāgojas ikdienai un viss nemitīgi attīstās
un mainās, īpaši tehnoloģiju jomā.

Skolēni izpētīja problēmsituācijas, ar kurām saskaras attālināto mācību laikā, un
konstatēja, ka daudziem ir problēmas ar redzi, mācoties tumšā istabā. Tad tika
piedāvāts risinājumu – izveidot robotu, kas reaģēs uz apgaismojuma pazemināšanos
un ieslēgs skolēnam gaismu. Līdz ar to apgaismojums istabā kļūs optimāls, lai
nebojātu skolēnu redzi. Ceļā līdz gala risinājumam –prototipam, skolēni izgāja visus
dizaina domāšanas procesa soļus: izpēte, problēmu definēšana, ideju izstrāde,
prototipēšana, testēšana.

Skolēni strādāja sadarbībā ar informātikas un dizaina un tehnoloģiju skolotājiem.
Palīdzēja arī angļu valodas skolotāji, jo konkurss bija starptautisks un notika
angļu valodā. Gala rezultāts bija jāiesniedz YouTube video formātā angļu valodā.

Konkursā tika iesniegti vairāk nekā 300 komandu darbi. Mūsu komanda ar savu ideju
izturēja konkurenci un nokļuva finālā! Finālā sacensības ilga vairākas stundas un mēs
bijām C grupā 18 komandu starpā. Šajā laikā skolēniem bija jāizveido un jāprezentē
savs dizaina risinājums IT nozarē. Fināla sacensības notika tiešsaistē un saziņa notika
angļu valodā.

Tika iegūta liela pieredze, piedaloties mūsdienīga formāta IT konkursā. Guvām lielu
gandarījumu, cīnoties gan ar latviešu, gan ar lietuviešu un igauņu skolēniem, un
saņēmām vairākas veicināšanas balvas: spēles, zibatmiņas, konfektes u.c.

Paldies mūsu 8.b klases skolniecēm Marijai Gorbačovai, Milanai Kacārei, Evelinai Volkovai
par radošo pieeju un aktīvo dalību konkursā!

KonkurssVentspils

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
skolotāji 
Dmitrijs Lapkovskis,
Jeļena Salogube

 
Daugavpils 3. vidusskola