Notika Daugavpils 3.vidusskolas Digitālā metodiskā centra pirmie organizētie kursi skolotājiem

Daugavpils 3.vidusskola 2022.gada 4.janvārī organizēja A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursus "Infografikas izmantošana kvalitatīvu uzskates līdzekļu izveidē" saviem pedagogiem. Kursus vadīja Digitālā metodiskā centra vadītāja Ilze Jonāne un direktora vietniece izglītības jomā Jūlija Leončika.

Programmas mērķis – apgūt infografikas dizaina lietojumu uzskates līdzekļu izveidei un prasmi izmantot jaunu digitālo rīku darbam ar skolēniem klātienes un attālinātajās mācībās.

Infografikas_Kursi

Kursos skolotāji guva pārskatu par infografiku, tās veidiem un veidošanas platformām, izvērtēja un izvēlējās darbam piemērotākās infografiku veidošanas platformas. Pirms savas infografikas izveidošanas tika apskatītas infografikas dizaina kļūdas. Apguvuši kursu teorētisko daļu, skolotāji izvēlējās piemērotāko infografikas veidu, lai izveidotu uzskates materiālu par kādu sava mācība priekšmeta tēmu. Lai gan infografikas izveidošanas darbs ir visai laikietilpīgs, tomēr, izmantojot internetā pieejamās idejas un sagataves, skolotāji izstrādāja ļoti daudzveidīgus un skolēniem noderīgus mācību uzskates līdzekļus. Novērtējot kursos apgūto, skolotāji atzina, ka šāda prasme lieti noderēs, lai mācību procesu padarītu skolēniem saistošāku un piedāvātu jaunas iespējas interaktīvam darbam gan klasē, gan strādājot attālināti.

Infografikas_Kursi_1

Digitālais metodiskais centrs arī turpmāk orientēs savu darbību skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, organizējot kursus gan skolas, gan pilsētas skolu pedagogiem.

Infografikas_Kursi_2

Infografikas_Kursi_3

 

Informāciju sagatavoja: 

Daugavpils 3.vidusskolas

Digitālā metodiskā centra vadītāja

Ilze Jonāne

 
Daugavpils 3. vidusskola