“Vasaras skoliņa” topošajiem Daugavpils Zinātņu vidusskolas pirmklasniekiem

         Karstajās vasaras noslēguma dienās, no 17.augusta līdz 24.augustam, 136 topošie Daugavpils Zinātņu vidusskolas pirmklasnieki aktīvi apmeklē “Vasaras skoliņu”, lai iepazītos viens ar otru, ar skolu, klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem. Vecāki savus topošos pirmklasniekus uzticēja jaukajām klases audzinātājām – Andrai Gipterei, Aleksandrai Masļakovai, Ivetai Kaķeševai, Rutai Pomaskovai un Svetlanai Juhnevičai. Lielu atbalstu klases audzinātājām nodrošina arī citas kolēģes.DZVsk_vasaras_skolina

            Katra mācību diena sākas plkst.9.00 un tās noslēgums ir plkst.14.00. Šajā intensīvajā mācību laikā topošie pirmklasnieki iepazīst tādas mācību stundas kā latviešu valoda, angļu valoda, matemātika, datorika, dabaszinības, sports un veselība, mūzika, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas.

            Lai pietiktu spēka domāt un radoši izpausties arī dienas otrajā pusē, bērni dodas pusdienās uz skolas ēdnīcu, kur darbinieki sagaida viņus ar siltu ēdienreizi.

            Tomēr galvenais “Vasaras skoliņas” uzdevums ir veicināt skolēnu labvēlīgu līdzāspastāvēšanu lielā kolektīvā un attīstīt mācīties prieku – vēlmi izzināt pasauli, iepazīt citus, būt zinātkāriem un atvērtiem visam jaunajam.

Skolēnu atsauksmes par “Vasaras skoliņu”:

1.a – skoliņā mums patīk, jo ir skaistas un mīļas skolotājas, labi klasesbiedri. Patīk datorika, mūzika un sports. Skola ir skaista.

1.b – patīk gan mācīties – rakstīt, risināt dažādus piemērus, gan starpbrīži, kuru laikā var satikties ar draugiem un pārrunāt aktuālos jautājumus.

1.c – patīk mācību spēles, kuru laikā jābūt attapīgam, precīzam un ātram. Prasme lietot datorpeli ir noderīga gan spēlējot spēles, gan patstāvīgi mācoties. Patīk veidot krāsainas puķes.

1.d – skoliņā mums patīk, jo notiek dažādas, interesantas nodarbības. Šajā skolā mācījās vecāki, brāļi, māsas un viņi ir gudri, arī mēs būsim gudri.

1.e – interesanti spēlēt jautājumu atbilžu spēli, lai vairāk uzzinātu par citiem. Kādreiz gribēšu būt ekonomists, tāpēc patīk matemātika ar tās jautrajiem piemēriem.


Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Zinātņu vidusskolas

“Vasaras skoliņas” organizatori

 

 
Daugavpils 3. vidusskola