ADVENTA LAIKS

Katru gadu 1. adventa svētdiena iekrīt citā datumā –
novembra beigās vai pašā decembra sākumā. Šogad tas
ir 1. decembris.

Advente

    Kristīgajiem četras nedēļas ilgā advente ir gaidīšanas un tikšanās laiks, tulkojumā no latīņu valodas tā nozīmē "atnākšana". Taču advente ir arī jauna baznīcas liturģiskā gada sākums. Katrai adventes svētdienai ir sava pamattēma, kas ved tuvāk Ziemassvētku nakts noslēpumam. Advents tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šā klusā laika simboli ir adventes vainags un četras svecītes, kas tiek iedegtas katru svētdienu, arvien tuvāk nākot Ziemassvētkiem. Luteriskajā baznīcā pirmā svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot cerību - Kristu, otrā ir Betlēmes svece, apzīmējot aicinājumu uz pestīšanu, trešā ir ganiņu svece – prieks, bet  ceturtā – eņģeļu svece jeb mīlestība.

 
Daugavpils 3. vidusskola