„EKSELENCES BALVA” BIOLOĢIJAS, FIZIKAS, ĶĪMIJAS UN MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJIEM

Otrdien, 3.decembrī, svinīgā ceremonijā Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā tika sveikti 19 dabaszinātņu un matemātikas skolotāji – „Ekselences balvas” finālisti.

No visas Latvijas 19 skolotāji savu profesionālo meistarību apliecināja praktiskā darbībā, dienas garumā piedaloties „Ekselences balvas” finālā. Skolotāji vadīja mācību stundu fragmentus Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, demonstrējot daudzveidīgas iespējas, kā strādāt klasē, lai skolēni apgūtu konkrētas zināšanas un prasmes, kā arī mācītos atraktīvā un motivējošā veidā. Piemēram, fizikas stundā jaunieši pārliecinājās, ka arī kartupelis var kalpot par elektriskās strāvas avotu, bioloģijā – mācījās atšķirt eksotiskus dzīvniekus pēc to galvenajām pazīmēm. Matemātikā skolēni iemācījās pierakstīt pašu modelētas objektu virknes simbolu valodā. Savukārt ķīmijā jaunieši saprata, kas ir  organiskas vielas, eksperimentējot un risinot rēbusus. „Aizvadot dienu kopā ar finālistiem, varu apgalvot, ka šie ir skolotāji, kuri patiesi lauž mītu, ka eksaktie mācību priekšmeti ir sausi un sarežģīti. Šodien šeit ir sapulcējušies skolotāji, kuri, nepazaudējot profesionalitāti un cilvēcību, prot sarežģītām lietām pieiet vienkārši un saprotami,” teic LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone.

Daugavpils 3.vidusskolā Ekselences balvai pieteica fizikas  skolotāju Larisu Koroševsku.

Larisa Koroševska kvalitatīvi organizē mācību un audzināšanas procesu, labprāt dalās pieredzē skolā, pilsētā un valstī, vada kursus, seminārus, ir metodisko līdzekļu autore, aktīvi līdzdarbojas dažādos projektos.

Skolotāja Larisa vadīja atklāto stundu Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 8.klases skolēniem par tēmu „Kas ir spriegums”

Apbalvošanas ceremonijā skolotājus sveica Valsts prezidents Andris Bērziņš, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Kārlis Eņģelis, LU rektors prof. Mārcis Auziņš un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone, kā arī uzņēmēji – balvas mecenāti.

Mēs sveicam Larisu Koroševsku ar augstajiem sasniegumiem darbā un lepojamies, ka mūsu skolā strādā talantīga profesionāla fizikas skolotāja.

L.Dubovska, Daugavpils 3.vidusskolas izglītības metodiķe

IMG_1064

IMG_1075

IMG_1087

IMG_1002

IMG_1003 
Daugavpils 3. vidusskola