Miķeļdiena

29. septembrī 3. klašu skolēni skolā svinēja Miķeļdienu - ražas novākšanas svētkus. Šajā dienā rudens atver vārtus ziemai!

Skolēni jau pirms svētkiem bija gatavojuši rudens kompozīciju izstādi 1. stāvā, izstādi 3. stāvā - darbiņus no aplikācijas un dabas materiāliem.

Svētkos skolēnos dominēja rudens apģērbs - košas rudens krāsas. Skolēni skandēja tautasdziesmas par Miķeli, kēra "Jumīti", pētīja dabas parādības, minēja mīklas.

Pēc tam skolēni un arī vecāki palīdzēja skolēniem tirgot sagatavoto produkciju.

Paldies visiem, kas nāca uz svētkiem un tirgošanos, kā arī 3. klašu skolēniem un viņu vecākiem un pedagogiem par Miķeļdienu!

Līdz nākamajiem svētkiem!

 

 
Daugavpils 3. vidusskola