Mūsu skola labākā pilsētā Ziemassvētku noformējumā

Pirms Ziemassvētkiem Daugavpils pilsētas dome kopā ar Nordea banku izsludināja Ziemassvētku noformējuma konkursu.

Daugavpils pilsētas dome aicināja pilsētas pašvaldības iestādes, uzņēmumus, pirmskolas iestādes, skolas, arodskolas, tehnikumus un augstskolas, kapitālsabiedrības un Daugavpils pilsētas privātos uzņēmumus piedalīties šajā konkursā un visiem kopā veidot mūsu pilsētas svētku noformējumu.

Konkursa uzdevums bija: veicināt Daugavpils pilsētā Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu, akcentējot ēku fasāžu, logu, skatlogu vai pieguļošo teritoriju ar Ziemassvētku laikam atbilstošiem rotājumiem, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm. Konkursa darbus vērtēja pilsētas domes izveidota profesionāla žūrija.

Žūrija vērtēja:

  • Idejas oriģinalitāti
  • Radošas un oriģinālas izpausmes pilsētvidē
  • Noformējuma atbilstību situācijai un tradīcijām
  • Veikto darbu kvalitāti

Konkursu darbi tika vērtēti 4 grupās, mēs pārstāvējām 2. grupu - vispārizglītojošās skolas, tehnikumus, arodskolas un augstskolas.

5. janvārī domē notika svinīgs konkursa noslēguma pasākums.

Katras grupas trīs labākie darbi tika apbalvoti ar godalgām.

Mūsu skola saņēma Daugavpils pilsētas domes un Nordea bankas GODA RAKSTU par godalgoto 1. vietu Ziemassvētku noformējuma konkursā, Daugavpils domes suvenīru- monētu ar Baznīckalna attēlu, naudas balvu - 50 Ls.

Ziemassvētku noformējuma konkursa rezultāti (no http://www.daugavpils.lv/)

 

Nr.

Iestāde

Vērtējums

Balva

1.

Bērnunams – patversme “Priedīte”

2.

Sociālās aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem

1. vieta

Dāvanu karte

3.

Ģimenes atbalsta centrs/patversme

2. vieta

Dāvanu karte

4.

Sociālā māja

 

 

5.

26. pirmskolas izglītības iestāde

 

 

6.

23. pirmskolas izglītības iestāde

 

 

7.

27. pirmskolas izglītības iestāde

 

 

8.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs.

 

 

9.

AS “Tramvaju uzņēmums”

Veicināšanas prēmija

Gaisma rada prieku

10.

30. pirmskolas izglītības iestāde

2. vieta

Dāvanu karte

11.

Daugavpils krievu vidusskola – licejs

2. vieta

Dāvanu karte

12.

Bērnu un  jauniešu centrs “Jaunība”

1. vieta

  Ls 50

13.

12. vidusskola (sākumskola)

 

 

14.

Poļu studentu klubs

Veicināšanas prēmija

Par oriģinalitāti un novitāti

15.

12. pirmskolas izglītības iestāde

2. vieta

Dāvanu karte

16.

24. pirmskolas izglītības iestāde

 

 

17.

14. pirmskolas izglītības iestāde

1. vieta

 Ls 50

18.

Latviešu kultūras centrs

3. vieta

Dāvanu karte

19.

Invalīdu ar kustības traucējumiem biedrība “Ilgas”

2. vieta

Dāvanu karte

20.

3. vidusskola

1. vieta

 Ls 50

21.

17. pirmskolas izglītības iestāde

3. vieta

Dāvanu karte

22.

Mākslas vidusskola “Saules skola” (“Silver Screen”)

1. vieta

 Ls 50

23.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”

Veicināšanas prēmija

Gaisma rada prieku

 
Daugavpils 3. vidusskola