Ābeces svētki

Mūsu skolā 2. martā 1. klasēm notika „Ābeces svētki”.

Katrs pirmklasnieks svētkiem izgatavoja burtiņu. No burtiņiem izveidojām izstādi. Katrs burtiņš bija ļoti interesants un oriģināls.

Skolēniem svētkos vajadzēja gan izrotāt burtus, gan ievietot burtiņus vārdos, gan no dotajiem burtiem izdomāt jaunus vārdus, gan dziedāt un skaitīt dzejoļus.

Neviens nepalika bez uzdevuma, arī skatītājiem vajadzēja aktīvi līdzdarboties un atbalstīt skolēnus. Katrs skolēns ieguva sertifikātu, ka ir apguvis burtus un ir to pilntiesīgs lietotājs.

Paldies mūsu vecākiem par atbalstu!

 

Mēs izlasījām ābeci, laiks šķirties ir ar to,

Es mīļi ņemu rokās to un saku tai „paldies”!

 
Daugavpils 3. vidusskola