Domāšanas un radošuma attīstība Daugavpils 3. vidusskolā

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

Daugavpils 3. vidusskola turpina realizēt Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) skolu sektora projektu “Domāšanas un radošuma attīstība labvēlīgā skolas vidē”, kura mērķis ir skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšana un radoša mācību procesa organizēšana.

Rudens laikā no 2018. gada 10. septembra līdz 14. septembrim Daugavpils 3. vidusskolas angļu valodas skolotāja Alina Jeremenko piedalījās valodu mācīšanas metodoloģijas kursos "Creative Methodology" Maltā. Kursu programma bija ļoti pārdomāta, interesanta, saistoša un praktiski noderīga.

Piecas Maltā pavadītās dienas bija ļoti izglītojošas. Mācības tika organizētas intensīvā tempā, nelielās 4 cilvēku grupās. Aktivitātes - daudzveidīgas, interesantas un prasīja lielu atdevi.

Kursu laikā tika apgūtas šādas zināšanas un prasmes: mācību satura un valodas mērķi, atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem, sarunvalodas un literārās valodas atšķirības, kognitīvo prasmju pielietošana, skolēnu motivēšana, skolēnu autonomija, mutvārdu prasmju attīstīšana, jautājumu izmantošana angļu valodas mācīšanas procesā, vārdu krājuma mācīšana. Tā bija brīnišķīga iespēja dalīties personīgajā pieredzē par dažādām neformālām mācīšanas metodēm, kompetenču un starpdisciplināru pieeju mācību procesā.

Kursi tika organizēti interaktīvi, ikvienu teorijas tēmu dalībnieki praktiski izmēģināja, tādējādi apgūstot lielu daudzumu aktīvās mācīšanas metožu. Tika organizētas praktiskās nodarbības - bija jāveido stunda un jādemonstrē tā pārējiem kursu dalībniekiem.

Šis brauciens deva jaunas idejas un ierosmes darbam, bija iespēja iepazīt citās ES valstīs strādājošo skolotāju pieredzi, uzzināt, kā tiek organizēts mācību process, kā skolotāji attīsta savu karjeru un pilnveido savu personību, lai sasniegtu augstus rezultātus darbā ar audzēkņiem.

Malta ir brīnišķīga maza valsts jūras krastā. Brīvajā laikā pētīju dabu, cilvēkus, kultūru. Pārsteidzoši likās, ka 98 % iedzīvotāju ir kristieši un lielā godā tur ir tikumiskās un ģimeniskās  vērtības.

Esmu daudz ieguvusi no šiem kursiem gan profesionāli, gan cilvēciskajās attiecībās, gan redzesloka paplašināšanā. Iegūtais labi noder kā stundās ar skolēniem, tā pieredzes paplašināšanai kolēģiem. Kopumā kursos “Creative Methodology” iegūtā metodiskā pieredze ir bagāts materiāls mācību procesa dažādošanai un pilnveidei.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „ Domāšanas un radošuma attīstība labvēlīgā skolas vidē” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3. vidusskolas

angļu valodas skolotāja

Alina Jeremenko

IMG-20180913-WA0012

IMG_20180913_130323-min


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola