Daugavpils 3.vidusskolas skolēni apgūs drāmu un teātra spēli ERASMUS+ projekta ietvaros

ErasmusPlusO

Daugavpils 3.vidusskolas skolotāji un skolēni uzsāka jaunā Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta „F.I.S.T” (Fighting Identities Stereotypes Together) realizāciju.

Stereotipi šajā gadījumā ir tradīciju pamats, bet tos var sastapt arī saskarsmē, etiķetē, audzināšanā, spēlēs, darbā un citās jomās. Veidojot stereotipus, mēs sadalām cilvēkus dažādās kategorijās, grupējam viņus, pierakstām viņiem vispārinātas pazīmes, kuras negatīvi ietekmē savstarpējas attiecības. Triju Eiropas valstu pārstāvji (Itālijas, Slovēnijas un Latvijas) nolēma uzzināt vairāk par stereotipiem katrā valstī, apvienojoties un cīnoties ar stereotipiem sabiedrībā, kā arī stiprināt audzēkņos savas tautas kultūridentitāti un radīt priekšstatu par citu tautu kultūrām.

Galvenā projekta koordinatore ir Itālijas skolas angļu valodas skolotāja Gabriela Glielma ar savu pieredzējušo pedagogu komandu. No 18. līdz 22. novembrim Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietniece un projekta koordinatore A.Jeremenko un angļu valodas skolotāja I. Derjugina devās uz Padujas pilsētu Itālijā.

Projekta darbā tika pavadītas trīs dienas, kuru laikā radošie projekta pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar savu mācību iestādi, risināja jautājumus, kā veiksmīgāk saplānot turpmāko darbu. Projekta laikā tiks izveidots speciāls blogs, kurā tiks atspoguļotas visas darbības, kas tiks veiktas šī projekta laikā. Tiks izveidotas prezentācijas un videomateriāli, foto galerijas, stāstu krājumi un citi materiāli, un tie būs pieejami ikvienam, kuru tas interesēs. Projekta ietvaros organizētajās aktiermeistarības meistarklasēs skolēniem tiks dota iespēja izzināt pašiem sevi un vienaudžus, citādi paskatīties uz pasauli, atbrīvojoties no kompleksiem un cīnoties ar stereotipiem.

Piedaloties debatēs, skolēni kļūs pārliecinātāki, runājot citu klātbūtnē un aizstāvot savu viedokļi. Turklāt audzēkņi iepazīsies ar literatūru: analizēs literārus darbus, pētīs literāro varoņu loģiku. Tādējādi skolēni paplašinās un attīstīs savu redzesloku.

Jaunu ideju pilni mēs atgriezāmies Latvijā, lai īstenotu iecerēto un veiktu pētījumu par projekta tēmu. Pēc četriem mēnešiem divi skolotāji un trīs skolēni no mūsu komandas dosies uz Itāliju, lai dalītos pieredzē ar pētījuma rezultātiem un piedalītos debatēs ar skolēniem no Slovēnijas un Itālijas. Projekta uzdevumi ir sarežģīti, bet ļoti saistoši. Priekšā mums ir divi aizraujoši projekta gadi. Mēs ceram veiksmīgi sasniegt savu mērķi un dalīties pieredzē gan ar savas skolas kolēģiem, gan ar pilsētas un Latgales novada skolu skolotājiem.

Daugavpils 3. vidusskolas Erasmus+ programmas projektu "FIST” (Fighting Identities Stereotypes Together) “KIDS” (Kopā pret ID stereotipiem) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

angļu valodas skolotāja

Ilona Derjugina

it

it1

it2

it3

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola