Pašvadīta mācīšanās praksē

DSC00386

logo_nordplus

Skola 2030 noteica, ka “Pašvadīta mācīšanās ir process, kurā skolēns apzināti darbina un lieto domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai pats sistemātiski apgūtu jaunas zināšanas un prasmes. Labas pašvadītas mācīšanās prasmes ir būtisks pamats, lai pēc skolas beigšanas, turpinot mācības augstskolā vai uzsākot profesionālas darba gaitas, jaunietis spētu pats sevi motivēt apgūt jaunas lietas, mācētu bez citu pamudinājuma plānot savu mācīšanos, vadīt to un novērtēt savus sasniegumus, lai tos pats uzlabotu.” Bet kā veiksmīgāk panākt šādus rezultātus? Meklējot atbildi, Daugavpils 3.vidusskolā tika uzrakstīts Nordplus projekts “Students Teaching Students”,  kur īpaša uzmanība bija pievērsta pašvadītas mācīšanās principiem, to izmantošana projekta īstenošanā.

DSC00496

Projekta pamatkoncepcija ir vienkārša: dot skolēniem iespēju apmācīt vienam otru. Tas mainīs viņu izglītošanas veidu. Pusgada laikā skolēni izveidoja video nodarbības par dažādām tēmām Latvijas un Lietuvas vēsturē, un dalījās ar saviem vienaudžiem no citas valsts. Šīs video pamācības tika izmantotas nodarbībās, kam sekoja tiešsaistes diskusijas. Rezultātā tika organizēts studentu forums, kurā viņi dalījās ar padomiem. Bija prieks vērot jauniešus, kuri paši organizēja forumu, iedziļinājās visās tēmās, sagatavoja nepieciešamo informāciju un rezultātā aktīvi un iedvesmoti novadīja forumu.  Prieks, ka skolēniem valoda nav šķērslis, par to varējām pārliecināties foruma laikā.

DSC00509

Mūsu skolēni un viesi nolēma nedēļu iesākt ar neparastu un interaktīvu kvestu pa skolu. Viesiem bija jāatrod noteiktas vietas un tur jārisina nestandarta uzdevumi ķīmijā, fizikā, matemātikā, latviešu, lietuviešu un angļu valodā, pielietojot kritiskās domāšanas prasmes. Kopā skolēni arī apmeklēja angļu valodas stundas, kur spēlēja prāta spēles‎, risinot cilvēces problēmas. Visi kopā piedalījās apmācībās par “mīkstajām prasmēm” (no angļu valodas – “soft skills”), kuras nav iekļautas kāda konkrēta mācību priekšmeta programmā, jo ir pārāk specifiskas un apgūstamas tieši konkrētā situācijā, piemēram, sadarbības, kreativitātes, elastīguma, patstāvības, problēmu risināšanas prasmes, plānošanas un organizēšanas prasme, stresa noturības prasme, informācijas atrašanas un pārvadīšanas prasme, citu ietekmēšanas un līderības prasme.

IMG_20200218_115948

Skolēni visu dienu kopā organizēja un piedalījās projekta aktivitātēs, paši analizēja rezultātus un sprieda, kā nākamās tikšanās laikā panākt vēl labākus rezultātus. Vakarus arī pavadīja kopā, jo lietuvieši dzīvoja mūsu bērnu ģimenēs. Nedēļas beigās mēs, skolotāji, bijām patīkami pārsteigti, cik cieši jaunieši ir sadraudzējušies. Tagad viņi ar nepacietību gaida tikšanos Kauņas ģimnāzijā.

DSC00600

Jauniešu iespaidi par projekta aktivitātēm:

Sabīne: “Mani visvairāk pārsteidza tas, ko es pat negaidīju – ka mēs būsim tik ļoti saliedēta, stipra, draudzīga un aktīva komanda, katru dienu daudz ne tikai strādājām, bet arī smējāmies, jokojāmies, labi sapratāmies savā starpā, bijām atvērti un pretīmnākoši pret citiem, tāpēc mūsu darbs bija tik veiksmīgs”.

Andris: “Ļoti noderīgi. Es interesējos par vēsturi, īpaši noderīgi bija gatavoties filmēšanai, atlasīt materiālus par Latvijas mitoloģiju, atklāju daudz jauna. Šogad es kārtošu eksāmenu vēsturē un ceru, ka iegūtās zināšanas man palīdzēs”.

Darja: “Visa nedēļa bija jaunu zināšanu un iemaņu pilna. Mēs ļoti labi pavadījām laiku, no rīta mācoties kopā ar jaunajiem lietuviešu draugiem, bet vakaros kopā baudot mūsu pilsētas ainavas un testējot vispopulārākās jauniešu aktivitātes. Tagad iespaidu, labu emociju un spēka pilni esam gatavi atkal mācīties, lai laiks līdz mūsu braucienam uz Lietuvu paietu ātrāk”.

Armands: “Man šī nedēļa palika atmiņā kā viena no spilgtākajām nedēļām manā dzīvē. Gaidu ar nepacietību ceļojumu uz Lietuvu, lai atkal satiktos ar maniem jaunajiem draugiem un uzzinātu kaut ko jaunu par Lietuvu un tās vēsturi”.

IMG_20200218_103916

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

direktora vietniece

Alina Jeremenko

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola