Kopā ar teātra mākslu pret ID stereotipiem!

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

10     Mūsu Erasmus+ projekts “Fighting Identities Stereotypes Together” ir pabeigts. Divu gadu laikā mūsu skolēniem tika sniegtas teorētiskās un praktiskās zināšanas skatuves runā un aktiermeistarībā, lai attīstītu viņu spējas, talantu, radošumu un veidotu daudzveidīgas prasmes teātra mākslas jomā.

     Liels paldies projekta darba grupai – mūsu lugas galvenajai režisorei, skolotājai Allai Laizānei, skolas psiholoģei Olgai Vasiļjevai, angļu valodas skolotājai Ilonai Derjuginai, 12.klases skolēniem Samirai Jeļizavetai Garajevai, Armandam Cerukam, Annai Samsonovai, Ņikitam Masļakovam un Jeļenai Skrobovai – par paveikto milzīgo darbu, par radošumu, par spēju pielāgoties jebkuriem apstākļiem un par jauko sadarbību! Paldies mūsu operatoram Aleksandram Maļecam par brīnišķīgo izturību, humora izjūtu un kopā ar projekta grupu pavadītajām neskaitāmajām stundām.

     Lai demonstrētu apmācību rezultātu un izmēģinātu savas iegūtās prasmes un iemaņas praksē, ir izveidota un apskatāma mūsu teātra izrāde!

 

https://drive.google.com/file/d/1YbE3xkVMNh9HdT-7hxyWjqVrwcWqtd3s/view?usp=sharing  

 

     Mums ir prieks iepazīstināt arī ar projekta laikā izveidoto grāmatu, kurā ietverti stāsti par dzimuma stereotipiem sabiedrībā. Stāsti ir Latvijas, Slovēnijas un Itālijas skolēnu radošie darbi.

 

Lasīt grāmatu šeit >>

 

    Grāmatā tika iekļauti trīs labākie stāsti, kurus uzrakstīja mūsu skolnieces M.Hakimova, K.Rutkovska un A.Nečajeva. Starptautiskās balsošanas rezultātā tika izvēlēts labākais vēstījums no katras valsts. Par labāko mūsu skolas stāstu tika atzīts 12.klases skolnieces Megijas Hakimovas darbs “Milimetri”, kurā ir atspoguļoti virtuālās komunikācijas stereotipi. Tieši šī darba iestudējumu uz skatuves jūs varat baudīt! Kā arī liels paldies mūsu skolēnam Daņilai Miļukinam, kas izveidoja brīnišķīgas ilustrācijas mūsu grāmatai!

 

    Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu "FIST” (Fighting Identities Stereotypes Together) “KIDS” (Kopā pret ID stereotipiem) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

direktora vietniece

Alina Jeremenko

 

 
Daugavpils 3. vidusskola