Erasmus+ projekta “PlayEG” koordinatoru tikšanās Portugālē

ErasmusLogo

     Š.g.19.oktobrī angļu valodas skolotāja Helēna Skripničenko un ekonomikas skolotājs Nauris Kupcovs devās uz Mangualdi Portugālē, lai turpinātu īstenot Erasmus+ projektu “PlayEG”. Projekta mērķis ir stiprināt un dziļāk apgūt uzņēmējdarbības kompetenci, piedaloties dažādās aktivitātēs, veidojot uzdevumus un izmantojot dažādus rīkus.

     Tikšanās laikā tika stiprināti kontakti starp projektā iesaistītām valstīm – Poliju, Grieķiju, Portugāli un Latviju. Pirmajā dienā skolotāji prezentēja savu valsti – dalījās pieredzē, kā tiek organizētas uzņēmējdarbības stundas skolā dažādos izglītības līmeņos, raksturoja, kā skolēnu uzņēmējspēju attīstītībā ir iesaistīti vietējie uzņēmumi un dažādas organizācijas.

Portugale_1

       Projekta koordinatore Katažina Garbacika (Katarzhyna Garbacik) un projektā iesaistīto valstu pārstāvji apsprieda iespējamās aktivitātes, kuras projekta laikā ir jāīsteno, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, kā arī diskutēja par projekta attīstību un laiku, kurā projekta dalībskolu skolēni dosies uz Grieķiju, Poliju un Latviju.

     Projekta tikšanās dalībniekiem bija iespēja iepazīt Mangualdes kultūru, pastaigājoties pa pilsētas centru. Tajā atrodas sens, 300 gadus vecs īpašums, kurā no paaudzes paaudzē dzīvo dižciltīgi cilvēki. Tagadējie īpašnieki ir kļuvuši veci, un ēkas un lielā teritorija ar sakoptajiem dārziem ir atvērtas pilsētas iedzīvotājiem. Galvenajā ēkā ir ierīkots muzejs, bet dažas telpas vienu reizi mēnesī, atbraucot no Lisabonas, atpūtai izmanto saimniece ar dēlu.

Portugale_6

       Projekta tikšanās otrajā dienā bija iespēja apgūt daudzveidīgus interaktīvos rīkus, lai dažādotu tiešsaistes stundas ar spēļu un video palīdzību, kā arī izmantot, lai attīstītu uzņēmējspējas. Mangualdes skolotāji dalījās pieredzē par STEM Akadēmiju, kad zinātne un uzņēmējdarbība tiek sasaistītas. Bija iespēja to redzēt arī praksē – 9.klašu skolēni analizēja, rēķināja, mērīja, meklēja un veidoja produktu, kuru prezentēs. Pēc pusdienām iepazināmies ar vietējiem Mangualdes uzņēmējiem, viņu pieredzi Portugāles vietējā tirgū un eksportējot savus produktus ārpus valsts, kā arī viņu devumu skolēnu uzņēmējspēju attīstībā.

Portugale_2

     Trešajā dienā savā pieredzē dalījās uzņēmēji, kuri saistīti ar skolām un skolēnu spēju attīstību, atklājot, kā attīstīt vājas prasmes, kā skolēni veidoja mūziklus, kā piedalās skolu F1 sacensībās, kā izveidojuši unikālus produktus, kuri ieguvuši starptautisku atzinību. Projekta posma noslēgumā katra skola sniedza refleksiju par sasniegtajiem mērķiem.

Portugale_3

Portugale_4

Portugale_5

     Mūsu mērķi, kas tika izvirzīti šim braucienam, tika sasniegti: tika nostiprināti kontakti ar projektā iesaistītajām valstīm, iegūta pieredze par uzņēmējdarbības vides un kompetences attīstību Portugāles skolās. iepazīta jauna kultūra un tradīcijas, kā arī izzinātas metodes, lai veicinātu skolēnu kompetenci. Priekšā vēl milzīgs darbs, jo projekts noslēdzas šajā mācību gadā, bet esam pilni spēka un entuziasma. Mēs ticam, ka veiksmīgi sasniegsim savu mērķi un dalīsimies pieredzē gan ar savas skolas kolēģiem, gan ar pilsētas skolotājiem.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu “Play the Enterpreneurial Game!” (“PlayEG”) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

ekonomikas skolotājs

Nauris Kupcovs,

angļu valodas skolotāja

Helēna Skripničenko

 
Daugavpils 3. vidusskola