Turpinām realizēt projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

      Daugavpils 3.vidusskolā veiksmīgi turpinās projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) realizācija.

    Projekta ietvaros darbu turpina Bērnu attīstības studija “Pēc zvana”, kuras mērķis ir nodrošināt 1.-3.klašu izglītojamo atrašanos skolā pēc mācību stundām un apmeklēt nodarbības, lai droši, izzinoši, radoši un veselīgi pavadītu laiku līdz vakaram. Šajā laikā priekšmetu un interešu izglītības skolotāji vada nodarbības, piemēram, ”Jautrā matemātika”, Apceļosim pasauli”, “Lasīšanas pilnveide informātikas jomā”, “Digitālais šahs”, “Papīra inženierija”, “Dabas draugi”, “Zili brīnumi” u.c.

    Atšķirībā no projekta pirmā posma, tagad studijas ietvaros ir iespēja apmeklēt nodarbības pēc stundām arī 4.-9.klašu skolēniem: tiem izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, tiek sniegtas konsultācijas STEM jomas mācību priekšmetos,savukārt skolēni ar augstiem sasniegumiem mācībās STEM jomas mācību priekšmetos var padziļināt zināšanas. Pedagogi cenšas ieinteresēt skolēnus par eksaktajām zinātnēm un IT multidisciplinārās jomas nodarbībās, piemēram, “3D modelēšana”, “Eksperimenti un programmēšana”, “Jautrā matemātika”, „Bioloģiskā daudzveidība“, “Aizraujošā ķīmija” u.c.

   Bērnu attīstības studijā “Pēc zvana” darbojas jau projekta pirmajā posmā izveidotā sistēma, kas veicina bērna spēju reflektēt, izmantot savas kognitīvās prasmes, būt radošam, patstāvīgam savā domāšanā, kā arī kritiski izvērtēt savu rīcību un uzņemties par to atbildību. 1.-9.klašu skolēniem ir iespēja attīstīt domāšanas un pētnieciskās prasmes, padziļināt multidisciplinārās zināšanas un IT tehnoloģiju izmantošanu.

    Pateicoties projektam, no 2019.gada novembra sākumskolas skolotājiem un, protams, skolēniem palīdz divi pedagogu palīgi, kas ir īpaši svarīgi matemātikas un dabaszinību stundās. Iesaistot palīgu, stundās skolotājs var pievērst lielāku uzmanību skolēniem, kuri ir talantīgi un darbu padara ātrāk, un arī palīdzēt skolēniem, kuriem ir problēmas un neskaidrības. Palīgs sniedz lielu atbalstu dabaszinību skolotājiem, kad mācību stundā notiek eksperimenti, praktiskie darbi, kā arī āra nodarbības. Skolotājam ir iespēja veiksmīgāk strādāt individuāli, ievērojot katra skolēna mācīšanās īpatnības. Pedagogu palīgi strādā ne tikai ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, bet arī ar skolēniem, kuri tikai šajā mācību gadā atnāca uz mūsu skolu no citām izglītības iestādēm un kuriem jāpalīdz iekļauties skolā. Palīgi strādā arī ar tiem bērniem, kuriem ir negatīva sekmju dinamika, un ar skolēniem, kuriem ir problēmas koncentrēties. Pedagoga palīgi lielu atbalstu sniedz 1.klases skolotājiem, palīdzot skolēniem adaptēties jaunajos apstākļos.


Informāciju sagatavoja

Daugavpils 3.vidusskolas projekta kuratore

direktora vietniece Natālija Petrova


Picture1


Picture2


Picture3


Picture4


Picture5

 
Daugavpils 3. vidusskola