Daugavpils 3.vidusskola turpina projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001) realizāciju

Laikā, kad Latvijā izsludināta ārkārtēja situācija un piedalīties Bērnu attīstības studijas “ Pēc zvana” nodarbībās skolēniem klātienē nav iespējams, Daugavpils 3.vidusskolas projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001) skolotāju komanda, netraucējot priekšmetu skolotājiem un skolēniem pielāgoties attālinātām mācībām, ķērās pie metodiskā materiāla veidošanas. Materiālus skolotāji izmantos nākamajām nodarbībām pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 

Piedāvājam nelielu ieskatu skolotāju paveiktajā darbā karantīnas laikā martā.

Skolotāja Svetlana Lukjanova nodabībām „Fizikas eksperimenti un pētījumi“ izstrādā pētniecisko darbu aprakstus. Lai skolēni varētu patstāvīgi veikt eksperimentus, skolotāja mājās pati izmēģina katru soli un nofotografē. Darba lapā fotogrāfijās ir atspoguļoti veicamā darba soļi.

app_lukjanova1

Ināra Dārzniece – kursa “Mācāmies mācīties” skolotāja veido kartiņas grupu darbam “Latvijas mežos”.

app_darzniece

Skolotāja Inna Puškarjova nodarbībām “Dabas draugi” pa soļiem apraksta, kā ar saviem audzēkņiem brīvā dabā gatavos putnu barotavas no katrā mājā pieejamiem materiāliem.

app_puskarjova

Skolotāja Eslanda Kirčenko skolēnu uzmanības un precizitātes attīstībai nodarbībās “Jautrā matemātika” zīmē “Matemātiskās gleznas”.

app_kircenko

Ķīmijas skolotājs Armands Maļeckis nodarbībām „Aizraujošā ķīmija” veido laboratorijas darbu aprakstus – darba lapas.

app_maleckis

 Skolotāja Alla Jerofejeva nodarbībām “Eksperimenti un radošums. Papīra inženierija” veido prezentācijas ar praktiskā darba secību un papildina origami kolekciju ar jauniem paraugiem.

app_jerofejeva

Aleksandrs Malecs izstrādā instrukcijas skolēniem nodarbībām „3D printeris“, lai viņi, atgriežoties skolā, varētu realizēt savas idejas un izdrukāt ikdienā izmantojamas noderīgas mantiņas.

app_malecs

 Skolotājs Dmitrijs Lapkovskis izdomā situācijas nodarbībām “Digitālais šahs”, kuras būs jāizpēta un jāatrisina šaha pulciņa dalībniekiem.

app_lapkovskis

Informātikas skolotāja Ilze Jonāne “Datorikas” nodarbībām izstrādā praktisko darbu aprakstus, lai bērniem būtu interesanti mācīties, izmantojot internetu un mācību vides, gan izpildot skolotāja dotos uzdevumus, gan spēlējot loģisko domāšanu attīstošās spēles.

app_jonane

Skolotāja Ilma Kupcova nodarbībām „Īstais brīdis garais starpbrīdis“ izdomā un pieraksta jaunas izzinošas rotaļas starpbrīžiem, lai bērni būtu gan aktīvi atpūtušies, gan uzzinājuši kaut ko par apkārtējo vidi. Nodarbībās “Pasaku lasīšana dabaszinātnēs” skolotāja veido uzdevumus, kas rosina interesi par lasīšanu, dabu un izziņu par sevi pašu. Uzdevumi ir ar radošo pieeju, lai jebkuru tekstu padarītu par aizraujošu lasāmvielu.

app_kupcova

Sporta skolotāja Regīna Aņisjko pati izmēģina un apraksta, kā ir jārīkojas, ja esi palicis mežā viens vai esi apmaldījies. Skolotāja mācīs skolēniem orientēties dabā nodarbībās “Apceļosim pasauli”.

app_anisjko
Mēs visi saprotam, ka pašreizējs darbs ir īstermiņa risinājums ārkārtas situācijā. Aprīlī, kad priekšmetu skolotāji un skolēni jau būs adaptējušies attālinātām mācībām, projekta skolotāji vadīs attālināti arī Bērnu attīstības studijas “Pēc zvana” aktivitātes. Projekta skolotājiem tā ir iespēja paskatīties uz daudzām lietām citādāk, nekā ierasts līdz šim, izdomāt kaut ko jaunu, interesantāku, radošāku, lai skolēni pēc ārkārtas situācijas beigām nāktu uz nodarbībām vēl kuplākā skaitā. 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

projekta kuratore

direktora vietniece

Natālija Petrova

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola