KONKURSS "JAUNATNES VĪZIJA PAR EIROPAS SAVIENĪBU"
DSC02521

Mēs – 10.klases skolēni mācību gada sākumā uzzinājām par EUROSCOLAs piedāvāto konkursu „Jaunatnes vīzija par Eiropas Savienību” un nolēmām tajā piedalīties. Mūs ieinteresēja brīnišķīga iespēja uzzināt par ES politiku izglītības jomā, ka arī  par domātajam jauniešiem programmām un projektiem. 

 

  Tā, ka mēs paši vēl esam pusaudži, protams, visvairāk interesēja, ko mēs varam padarīt savas nākotnes labā un kāds var būt mūsu un Eiropas ieguldījums tajā. Par projekta tēmu konkursam izvelējamies „Mans un Eiropas ieguldījums manā nākotnē”.

Iesākt mēs nolēmām ar iepazīšanos, jo vajadzēja noskaidrot kādas noderīgas projekta īstenošanai iemaņas mums ir. Pēc iepazīšanas ar savu projekta komandu, jo visi mēs atnākot no dažādam skolām satiekamies tikai 1.septembrī, gribējām noskaidrot, cik aktuālā šī tēma ir mūsu vienaudžu starpā. Tāpēc veicam aptauju. Anketēšanā piedalījās 117 jaunieši no dažādam mācību iestādēm. Gandrīz puse no tiem plāno iegūt augstāko izglītību. Vairākums aptaujāto vēlas piedalīties apmaiņas programmās, bet ne visi zina, kur var saņemt informāciju par to.

Mūsu otrais solis bija tikšanās ar Karjeras un iniciatīvu atbalsta centra (KIAC) vadītāju Dr. Mārīti Kravali-Pauliņu kas nodarbojas ar apmaiņas programmu veikšanu. Starp citu, to viņa dara bezmaksas, pēc savas iniciatīvas. No viņas mēs uzzinājām par ERASMUS programmu un tās iespējam. Interesējoties ar apmaiņu programmām, mēs satīkamies ar DU studenti Ilzi Desetnici, kura veselu semestri studēja Lietuvā, un ar spānieti Lauru, kura savām studijām izvēlējas tieši mūsu pilsētas universitāti. Laura, kura atbrauca no Alikantes, pamatoja savu izvēli ar to, ka gribēja iepazīt jaunu apmācības sistēmu, ka arī kādu laiku padzīvot citā klimatā.

Daugavpils Universitātē mēs arī uzzinājām par tādu iespēju jauniešiem darba pieredzes iegūšanai, kā Eiropas Brīvprātīgais darbs. Ceļā mājās mēs turpinājām mainīties ar viedokļiem. Izrādījās, ka mums tiešām tik daudz iespēju iepazīt citas valstis un to kultūras, iemācīt valodas, izmēģināt sevī citās izglītības sistēmās, noiet praksi citās valstīs un gūt papildus pieredzi, kas noderēs turpmākajā darbā. ERASMUS programma var mums palīdzēt šajā virzienā un ar laiku tā kļūst populārāka.

Mūs izbrīnīja fakts, ka tikai Daugavpils Universitātē 200 studenti jau piedalījās apmaiņas programmā. Cik jaunu cilvēku izmēģināja sevi ārvalstu izglītības iestādēs visā Latvijā... visā Eiropā! Viņiem pavisam atšķirīga dzīves uztvere un pieredze, viņiem ir iespēja veidot pavisam citu Eiropas ainu.

Lai vēl vairāk uzzinātu par ERASMUS programmu un vispār par Jaunatnes Departamenta darbību, Marka Rotko centrā mēs satikāmies ar Jaunatnes Departamenta darbinieci mācību projektu vadītāju Viktoriju Kozlovsku, kura mums pastāstīja par mūs interesējošo projektu. No viņas mēs uzzinājām, ka no 2014. gada programma būs pārdēvēta par ERASMUS+. Tas nozīmē, ka tagad tai būs vairāk iespēju un piedāvājumu jauniešiem. Viktorija izrādījās interesants sarunu biedrs. Viņa visu varēja paskaidrot no savas pieredzes, jo pati piedalījās brīvprātīgo darba programmā, kā arī nodarbojās ar projekta īstenošanu programmā „Jaunieši darbībā”

Kad mēs paplašinājām savas zināšanas par visām piedāvātām iespējam jauniešiem mūsu pilsētā un palika tikai izdarīt secinājumus, mēs nolēmām par visu to pastāstīt pārējiem desmitklasniekiem. Lai vizuāli parādītu mūsu darbu, mūsu draudzīga komanda uztaisīja plakātu. Uzzinot daudz mēs nolēmām neslēpt iegūto un padalīties. Mūsuprāt, dot informāciju mūsu vienaudžiem gatavā veidā ir skumji. Viņiem tiek sarūpēti „pārbaudījumi” spēlē „Būvējam mūsu nākotni”. Ceram, ka 10.klašu skolēniem patika mūsu prezentācija un tās zināšanas viņiem noderēs.

Gribētos pateikt paldies EUROSCOLAi par tādu konkursu, jo tas rosināja mūs paplašināt savu redzesloku un iepazīstināt ar savam zināšanām citus. Mums ļoti patika strādāt kopā, un tāpēc arī turpmāk meklēsim jaunus piedāvājumus un konkursus. Gribētos arī izteikt pateicību Mārītei, Ilzei, Laurai un Viktorijai par sadarbību un palīdzību mūsu darbā.

Daugavpils 3.vidusskolas

10.b klases skolnieces

Natālija Novičonoka

Inga Lizunova

DSC02578

DSC02589

DSC02743

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola