FRANČU DZIESMAS SVĒTKI

Gēte rakstīja „Kurš nezina svešvalodas, tas nevar  saprātīgi domāt arī savā dzimtajā valodā”. Tagad skolēniem ir iespējas apgūt vairākas svešvalodas, tai  skaitā arī franču valodu.  Mūsu pilsētā par tradīciju ir kļuvis franču dziesmu konkurss, kuru 5.martā organizēja Daugavpils izglītības pārvalde.

Konkursā piedalījās skolēni no DVĢ, Daugavpils 3.vidusskolas un 9.vidusskolas.Konkursa sākumā uzstājās Daugavpils 3.vidusskolas ansamblis, kuru vada skolotāja Maruta Veličko.

Izglītības pārvaldes metodiķe M. Žilinska novēlēja visiem konkursa dalībniekiem veiksmi un iedvesmu.

Konkursa 18 priekšnesumi neatstāja vienaldzīgus ne pašus dalībniekus, ne skolotājus, ne viesus – DU studentus,  žūriju. Konkursu vērtēja kompetenta žūrija – Franču valodas pasniedzējs Sergejs Poļanskis , pasniedzējs no Francijas- Polins Le Bots un skolotāji.

Konkursu vadīja Daugavpils 3.vidusskolas skolēni Veronika Saviča un Aleksejs Radionovs.

Balvas uzvarētāji saņems  Franču valodas nedēļas noslēguma pasākumā.

Lielu paldies gribas teikt franču valodas skolotājām Jeļenai Smuļko (3. vsk.),Ludmilai Čirkstei (9.vsk.), Inārai Kuharonokai (DVĢ) par skolēnu sagatavošanu un organizatoriem-Daugavpils Izglītības pārvaldei.

Daugavpils 3.vidusskolas skolnieces  Viktorija  Vasiļjeva (10.kl.) un Anastasija Platkova (12.kl.)
 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola