METODISKI PRAKTISKA KONFERENCE

Š.g. 22.augustā Rīgā notika Latvijas Universitātes (LU) metodiski praktiska dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”. Konferencē LU pulcējās ap 600 ķīmijas, bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas un matemātikas skolotāju, augstskolu mācībspēku, izglītības politikas veidotāju, ekspertu, zinātnieku un uzņēmēju, lai 38 darbnīcās, semināros, diskusijās un interaktīvajā izstādē kopīgi meklētu risinājumus, kā paaugstināt skolēnu rezultātus eksaktajos mācību priekšmetos. Konferences plenārsēdē un forumā šogad tika akcentēta tēma par ceļu no skolas sola līdz darba tirgum eksaktajā jomā.

Konferencē mūsu, Inovatīvās pieredzes skolu pārstāvēja četri skolotāji. Skolotāju pieredzes semināros „Mikrofons skolotājam!” ar tēmu „”Video atbildes ģeogrāfijā” uzstājas ģeogrāfijas skolotāja Ināra Jasvina. Darbnīcā „IT izmantošana, mācoties dabaszinātnes un matemātiku” par pieredzi stāstīja Daugavpils 3.vidusskolas ķīmijas skolotājs Andrejs Zaičenko un fizikas skolotāja Larisa Koroševska.

Sīkākā informācija atrodama: http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi un www.dzm.lu.lv/

 

VIDEO 

 

Informāciju sagatavoja:

Inovatīvās pieredzes skolu koordinatore

Larisa Dubovska

 

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola