MŪSU SKOLĒNI PĀRZINA VALSTS INSTITŪCIJU IKDIENU "NO AIZKULISĒM"
3.10.2017.

Septembra beigās visā Latvijā tika rīkota 

Valsts pārvaldes Atvērto durvju diena. Šis pasākums notika 29. septembrī, un kopējā tēma ir sabiedrības līdzdalība. Iestādes ir padomājušas par īpašiem pasākumiem, lai ne tikai iepazīstinātu ar sava darba specifiku, bet arī parādītu daudzos veidus, kā iedzīvotājs var līdzdarboties valsts pārvaldē.

Atvērto durvju diena ir vienreizēja iespēja iepazīt valsts institūciju ikdienu "no aizkulisēm". Pasākuma programma bija īpaši pārdomāta, lai Rīgā un reģionu pilsētās parādītu iestāžu ikdienas darbus un to piedāvātos pakalpojumus no cita - radošāka skatpunkta. Turklāt šāds pasākums dod iespēju jauniešiem iepazīt savas nākotnes profesijas, ja viņi nolēmuši strādāt sabiedrības labā.

Atvērto durvju dienā Ārlietu ministrijā viesojās Daugavpils 3. vidusskolas skolēni, lai gūtu ieskatu par sabiedrības līdzdalības iespējām ārlietu dienesta darbā. Apmeklētāji uzzināja par Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas pasākumiem ārvalstīs, drošas ceļošanas priekšnosacījumiem, attīstības sadarbības politiku, kā arī varēja piedalīties Latvijas institūta stāstu veidošanā par Latviju.

Komunikācijas direkcijas padomniece Vita Timermane-Moora iepazīstināja jauniešus ar plānotajiem Latvijas pārstāvniecību organizētajiem un atbalstītajiem valsts simtgades publiskās diplomātijas pasākumiem ārvalstīs: “Simtgades publiskās diplomātijas programma sniedz atbalstu jau esošai Latvijas un ārvalstu dažādu nozaru institūciju un privātā sektora sadarbībai un tās veicināšanai, Latvijas intelektuālā un saimnieciskā potenciāla konkurētspējai, kā arī Latvijas un konkrētu mērķa valstu sadarbības ilgtspējai, drošībai un attīstības potenciālam”.

Atgādinot par drošu ceļošanu, Konsulārā departamenta pārstāves Evija Johansone un Diāna Eglīte norādīja, ka ceļojums sākas jau tajā brīdī, kad galvā ienākusi doma par došanos ārpus Latvijas robežām. Tika uzsvērts, ka pirms ceļojuma ir jānoskaidro, vai uz plānoto galamērķa valsti ir nepieciešama vīza, jāiegādājas ceļojumu apdrošināšana, kas segs izdevumus, ja ārvalstīs notiks negadījums, un līdzi jāņem pietiekami finanšu līdzekļi. Tāpat savlaicīgi jāiepazīstas ar Ārlietu ministrijas sagatavotajiem ceļojumu brīdinājumiem un jāreģistrējas Konsulārajā reģistrā.

Ar Latvijas attīstības sadarbības politiku iepazīstināja Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktors Reinis Trokša. No sadarbības kinoloģijas jomā un apmācībām partnervalstu jaunajiem līderiem līdz izglītošanai par godīgu tirdzniecību tika prezentēti spilgti attīstības sadarbības projekti, kuri ar Ārlietu ministrijas atbalstu pēdējos gados īstenoti Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs.

Arī Tieslietu ministrijā norisinājās Atvērto durvju diena, kuras ietvaros mūsu skolas jaunieši piedalījās orientēšanās spēlē “Temīdas skrējiens” un apmeklēja Tieslietu ministriju un tās padotības iestādes – Valsts valodas centru, Valsts probācijas dienestu, Uzņēmumu reģistru un Datu valsts inspekciju, iepazīstoties ar iestāžu darbu un funkcijām.

 Sagaidot pasākuma dalībniekus Tieslietu ministrijā un atklājot “Temīdas skrējienu”, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi novērtēja jauniešu interesi par tieslietu nozari un novēlēja viņiem atraktīvu un zināšanām piepildītu dienu.

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktore Kristīne Kuprijanova jauniešiem pastāstīja par sabiedrības līdzdalības iespējām, uzsverot, ka liela loma var būt arī jauniešu viedoklim dažādu likumprojektu izstrādē, jo normatīvie akti ir aktuāli, būtiski un var skart pašu jauniešu ikdienas dzīvi.

Valsts valodas centrā pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar iestādes darbu un galveno centra uzdevumu – nodrošināt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī uzzināt par iespēju iesaistīties kā sabiedriskajam palīgam.

 Valsts probācijas dienestā jaunieši tika iepazīstināti ar izlīgumu starp cietušo un likumpārkāpēju, kā arī ar nesen uzsākto brīvprātīgo līdzgaitnieku programmu jauniešiem, kas palīdz mainīt, pārskatīt savas dzīves vērtību skalu, mainīt ikdienas vidi un atklāt jaunas intereses, tādejādi mazinot iespēju, ka jaunietis nokļūs tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā atkārtoti.

Uzņēmumu reģistrā jaunieši iepazinās ar iestādes ikdienas darbu un funkcijām, savukārt Datu valsts inspekcijā viņiem bija iespēja uzzināt par iestādes mērķi – aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi.

Kopumā “Temīdas skrējienā” piedalījās aptuveni 70 jaunieši no dažādām Latvijas skolām –Daugavpils 3. Vidusskolas audzēkņi izcīnīja 1. vietu šajā skrējienā saņemot diplomus un apsveikumus no ministrijas darbiniekiem.

 

Rakstā izmantoti materiāli no Ārlietu un Tieslietu ministriju mājas lapām  (www.mfa.gov.lv  www.tm.gov.lv)

 

 

Informāciju sagatavoja

pedagogs – karjeras konsultants Ināra Jasvina

11.a un 10.a klases skolēni

FOTO


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola