Praktisko mācībstundu programma” Dzīvei gatavs”

Swedbanka

22. novembrī  11.b klasē viesojās Swedbank finanšu menedžere Līga Prigoda. Swedbankas speciāliste Mācībstundas "Dzīvei gatavs" skolēniem sniedza ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļāva iejusties bankas speciālista lomā.

Jauniešiem bija iespēja attīstīt 21. gadsimta kompetences, kā piemēram, finanšu pratību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. Stundas plānā bijā paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze.

Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apguva tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazinās  ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīs risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai.

Kā atzīst paši skolēni, stunda bija interesanta un noderīga, visi bija iesaistīti un aktīvi.  Šī nodarbība palīdzēja gan pilnveidot personīgo finanšu pratību, gan ielūkoties finanšu nozares profesijās.

Informāciju sagatavoja:

Ināra Jasvina un 11.b klases skolniece J. Visocka

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola