"Kino visiem un visur Latvijā"

Skolas_soma_logo

   Daugavpils 3. vidusskolas 1.-12. klašu skolēniem šajā semestrī bija lieliska iespēja mācību procesā izmantot latviešu kinofilmas, kuras piedāvā LKS projekta kinolektorijs "Kino visiem un visur Latvijā" kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros. Tā deva iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises, tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

 

   Lielākoties filmas tika izmantotas vēstures, kulturoloģijas, vizuālās mākslas, literatūras un klases stundās, mācot dažādu saturu.  Ar filmu palīdzību tika akcentēti dažādi mākslinieciskie paņēmieni, izglītojamie analizēja filmu saturu, salīdzināja filmu ar rakstīto autora darbu, runāja par notikumiem, kas tika atspoguļoti dažādos laikos. Izmantojot animācijas pārrunāja vērtības kādas nes sev līdzi konkrētais varonis vai tā rīcība.

   Filmas ir alternatīvs, moderns veids, kā skolēnos raisīt diskusiju, kritisko domāšanu par notikumiem un cilvēkiem.

   "Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

   Ceram, ka kino un Latvijā tapušās filmas kļūs par būtisku mācību procesa sastāvdaļu.

Informāciju sagatavoja

latviešu literatūras skolotāja Santa Maskaļova - Karčevska

 
Daugavpils 3. vidusskola