VALSTS PĀRBAUDES DARBI


Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasē. Skatīt šeit>>

 

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks. Skatīt šeit>>

 

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, iespējamas izmaiņas VPD norisē!

 

Grozījumi /izmaiņas noslēguma pārbaudījumu norises laikos 2020./2021. mācību gadā šeit>>


 

Pārbaudes darbu PARAUGI šeit>>


Jau šobrīd ikvienam skolotājam un skolēnam ir iespēja izmantot atbalsta materiālus, lai palīdzētu skolēniem patstāvīgi gatavoties valsts pārbaudes darbiem, tie pēc pārbaudes darbu satura apstiprināšanas tiks precizēti. šeit>>

 

Iepriekšējo gadu noslēguma pārbaudījumu rezultātu analīze. Videolekcijas ir ļoti palīdzošas gan skolotājiem, gan skolēniem, kuri jau šobrīd gatavojas noslēguma pārbaudījumiem.

 

Videolekcijas ar skaidrojumiem par 2018./2019. mācību gada pārbaudījumiem 

 

 

Videolekcijas ar skaidrojumiem par 2019./2020. mācību gada pārbaudījumiem 

 

Ar aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem varat iepazīties interneta vietnē www.visc.gov.lv 

 

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem skatāma šeit>>
 
Daugavpils 3. vidusskola